Brobygning Vejle

Hvis du er elev i grundskolen kan du få et indblik i vores uddannelser og finde ud af om det er noget for dig.

Når du er på introforløb eller brobygning i Vejle, finder du skolen her:

Adresse

Social- og Sundhedssskolen
Vestre Engvej 46A
7100 Vejle

Mødetider

Introduktionsforløb (8. klasse): kl. 8.45 - 13.30.
Brobygningsforløb (9. og 10. klasse): kl. 8.30 - 13.30.

Første dag møder du i fællesområdet, hvor du vil blive hentet af en underviser/vejleder. Herefter går I samlet til klasselokalet. I løbet af den første dag vil du få yderligere praktisk information.

Sygdom

Er du blevet syg? I tilfælde af fravær behøver du ikke melde afbud til os.

Mad og drikke

På skolen i Vejle er der mulighed for at købe mad hos vores naboskole Erhvervsakademiet Lillebælt. Du kan spise maden i Social- og Sundhedsskolens fællesområde. Du er naturligvis også velkommen til at tage din egen madpakke med.

Transport

Vejle – bybus nr. 6 holder uden for skolen
Har du spørgsmål omkring introduktionsforløb eller brobygning er du velkommen til at kontakte én af skolens uddannelsesvejledere.

Medbring

Du skal medbringe din egen computer eller tablet.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på skolen eller skolens område.