Fælles indsatser for øget gennemførelse


Her finder du beskrivelser af indsatser for øget gennemførelse, som skolen og praksis samarbejder omkring.

Refleksionsmøde i 1. oplæringsperiode