Helhedsevalueringer

 
En helhedsevaluering er en samlet vurdering af eleven, som skal medvirke til at afklare, om eleven er parat til at gå videre i uddannelsesforløbet. Her finder du helhedsevalueringen for hver uddannelse:

Helhedsevaluering grundforløb 2 - gælder kun elever med en uddannelsesaftale
Helhedsevaluering pædagogisk assistent
Helhedsevaluering social- og sundhedsassistent
Helhedsevaluering social- og sundhedshjælper