Hovedforløb med EUX

På social- og sundhedsuddannelsen skal du bl.a. lære om omsorg og pleje til patienter med fysiske og psykiske sygdomme samt om rehabilitering og sundhedsfremme.

På EUX uddannelsen har du også en række gymnasiale fag, hvilket også giver dig mulighed for videreuddannelse. At arbejde med mennesker stiller også krav til dine personlige egenskaber. Der skal personlige og medmenneskelige kompetencer til. Derfor kræver uddannelsen også et højt, personligt engagement. Du skal ville yde pleje og omsorg på et højt niveau.

 
 

Vejle

 

Varighed
3½ år

 

Næste
uddannelsesstart:
5. august 2024

 

Elevløn

Fakta

Vil du uddannes i EUX Velfærd hovedforløb på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune.

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.
Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever.
For ansøgning til opstart i 2022 er vilkårene:  Alle jobopslag til elevstillingerne er at finde på kommunernes egne hjemmesider. Vi linker til kommunernes sider (se nedenfor). Det er kommunerne, der er ansættende myndighed.

For at søge ind på uddannelsen til EUX Velfærd hovedforløb skal du skal have gennemført Grundforløb 2 EUX Velfærd. Du skal have bestået alle C-niveau grundfag fra grundforløbet. Derudover skal førstehjælp og brandbekæmpelse også være bestået.

Link til ansøgninger, overskredet
Ansøgningsfrist, overskredet
Besked til ansøger optaget/ikke optaget, overskredet
Uddannelsesstart - næste optag august 2022

Horsens Kommune- Link til ansøgning
Hedensted Kommune - link til ansøgning
Vejle Kommune - link til ansøgning
Fredericia Kommune - link til ansøgning
Kolding Kommune - link til ansøgning

Du skal have bestået EUX uddannelsens Grundforløb 2, før du kan søge ind på EUX uddannelsens hovedforløb.

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.

Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

Du kan finde mere information om elevløn via linket her.

Mandag 8.15 – 15.00
Tirsdag 8.15– 11.30
Onsdag 8.15 – 15.00
Torsdag 8.15 – 15.00
Fredag 8.15 – 14.00
Frokostpause kl. 12:30 - 13:00

På EUX uddannelsens hovedforløb har du uddannelsesspecifikke fag, valgfrie specialefag og gymnasiale fag.

De uddannelsesspecifikke fag er:
· Mødet med borgeren og patienten
· Det sammenhængende borger og patientforløb
· Kvalitet og udvikling
· Somatisk sygdom og sygepleje
· Psykisk sygdom og sygepleje
· Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
· Farmakologi og medicinhåndtering

De valgfrie uddannelsesspecifikke fag er:
· SOSU-assistenten som teamleder
· Netværk og samskabelse med udsatte grupper
· Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
· Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
· SOSU-assistentens rolle v. indlæggelse af borger m. demens
· Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
· Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
· SOSU-assistentens opgaver i forhold til livets afslutning

De gymnasiale fag er:
· Dansk A
· Engelsk B
· Samfundsfag B
· Matematik B
· Kommunikation/IT C
· Biologi C
· Psykologi C
· Kemi B
· 2 x valgfag (matematik A eller psykologi B og idræt C)

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

Du kommer i oplæring, mens du læser på EUX uddannelsens hovedforløb. Din oplæring foregår hos den kommune eller region, hvor du er ansat.

Din oplæring kan være på et sygehus, i psykiatrien eller i ældreplejen. Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit oplæringssteds arbejdstider.

Du kan også komme i oplæring i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en oplæringsaftale for dig. Lige nu kan vi tilbyde oplæring i Norge, Tyskland, England, Island, Færøerne, Finland, Slovenien og Spanien.

Kontakt Ulla Sundgaard Reimer på email: ulr@sosufvh.dk eller telefon:

Ulla Sundgaard Reimer

Uddannelsesvejleder, SSH & SSA Fredericia og Vejle, EUX Vejle, GF2 afkortede & GF2 Online Fredericia

  2912 8038