Afkortet grundforløb 2 i Åbent Læringscenter

Et afkortet grundforløb 2 er for elever, der har minimum ½ års erhvervserfaring og/eller uddannelse fra det social- og sundhedsfaglige eller det pædagogiske felt. Forløbet kan vare mellem 8 og 15 uger, afhængig af dine kompetencer. 

Hvad er Åben Læringscenter (ÅLC)?

Du får udarbejdet en plan (kaldes kompetencekort) over hvilke faglige emner du skal arbejde med i Åben Læringscenter. Kompetencekortet udarbejdes på baggrund af din realkompetencevurdering. Du følger et ugeskema og møder fysisk op hver dag kl. 8.15 på afdelingen i Fredericia.

Efter en fælles opstart på holdet om morgenen, går du i gang med de opgaver der er aftalt i samarbejdet med din læringsfacilitator (dvs. en vejleder)
Nogle dage arbejder du individuelt og andre dage er der mulighed for at arbejde sammen med andre elever om det samme emne.
Det meste af tiden, er der en læringsfacilitator fysisk til stede. Her kan du få hjælp, hvis du har spørgsmål og/eller støder på udfordringer.
Der vil løbende være oplæg fra læringsfacilitatoren.

Én gang ugentlig mødes holdet og samler op på de faglige emner de hver især har arbejdet med.
Der arbejdes en del i plejestuen og ind i mellem tages der ture ud af huset.

Vær opmærksom på at der også kan være andre elevgrupper i Åben Læringscenter.

Det kan være elever, der skal læse ét eller fag op inden start på hovedforløbet. Det kan også være elever, der tager enkelte uger af deres uddannelsesforløb i Åben Læringscenter.
Arbejdsformen er den samme for disse elevgrupper.

Et afkortet grundforløb kræver, at du har erhvervserfaring og/eller uddannelse fra det social- og sundhedsfaglige eller det pædagogiske område og har fået udarbejdet en realkompetencevurdering Opfylder adgangskravet på bestået dansk og matematik. Har gode IT-kompetencer da dele af undervisningen er netbaseret. Du medbringer selv din PC.
Skal være motiveret og målrettet og indstillet på at forløbet kræver, at du kan arbejde selvstændigt og ansvarligt. Det er vigtigt du overholder aftaler

For at blive optaget på det afkortede forløb, skal du have lavet en realkompetencevurdering.
Realkompetencevurderingen tager en dag. Du tilmelder dig via www.optagelse.dk.
Skriv i ansøgningen, at du søger vurdering i forhold til et afkortet grundforløb.
Ud fra denne vurdering og din dokumentation for skolegang og praktisk erfaring, tilbyder vi dig et forløb der er tilpasset dine kvalifikationer.
Efter realkompetencevurderingen får du tilsendt et kompetencebevis i din Eboks. Du har selv indflydelse på hvornår du starter op på uddannelsen.

Kontakt Ulla Sundgaard Reimer på email: ulr@sosufvh.dk eller telefon:

Ulla Sundgaard Reimer

Uddannelsesvejleder, SSH & SSA Fredericia og Vejle, EUX Vejle, GF2 afkortede & GF2 Online Fredericia

  2912 8038