Grundforløb 2

Hvis du vil arbejde med mennesker er en uddannelse inden for sundhed og omsorg en god vej at vælge.
Uanset om du ønsker at arbejde på plejecenter, hospital, bosted, psykiatrien, vuggestue, børnehave eller noget helt andet så er Grundforløb 2 et godt sted at starte.
Her har du mulighed for at finde ud af hvad faget omhandler, prøve det af i vores simulationslokaler, komme ud og besøge dine mulige fremtidige arbejdssteder og tale med både vejledere, andre elever, praksis m.m.


Hvem er Grundforløb 2 for?

For at starte på Grundforløb 2 skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, eller have bestået Grundforløb 1.
Vi udbyder Grundforløb 2 både for unge under 25 år som EUD og for voksne på 25 år og derover som EUV.
(se mere om EUD og EUX under det enkelte Grundforløb 2 nederste på siden eller kontakt en uddannelsesvejleder)
Møde et udvalg af GF2 elever der fortæller hvorfor de har valgt uddannelsen.

Adgangskrav og mulighed for optagelsesprøve

Du skal have bestået både dansk og matematik på 9. klasses niveau (G-niveau) med et karaktergennemsnit på mindst 02 for at blive optaget på Grundforløbet 2.
Hvis du ikke kan dokumentere, at du har bestået dansk og matematik på minimum 9. klasses niveau, har du mulighed for at deltage i en optagelsesprøve

Prøven er udarbejdet af Ministeriet. Den varer to timer, og den bedømmes bestået/ikke-bestået. Se filmen her om hvordan optagelsesprøven foregårVarighed

Grundforløb 2 varer 20 uger, svarende til 37 timer pr. uge.
Hvis du har relevant erfaring fra arbejdsliv, uddannelse eller lignende kan Grundforløb 2 afkortes.

Formål

Undervisningen på Grundforløb 2 udvikler dine erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer med henblik på at fortsætte på et specifikt hovedforløb.

Temaer og fag

Undervisningen på Grundforløb 2 er tilrettelagt i temaer. Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige fremstillinger, rollespil, praktiske øvelser og studiebesøg.
Du skal bestå Grundforløb 2, før du kan fortsætte på et hovedforløb.

Du kan vælge mellem fire typer af Grundforløb 2:

 • Grundforløb 2 EUX VELFÆRD
 • Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper
 • Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent
 • Grundforløb 2 Pædagogisk Assistent
 • I tvivl om hvilken retning der er bedst for dig? Prøv sosuguiden.dk • Kontakt


  Anette Risum-Hansen
  Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Vejle. SSH Horsens

    +45 21 486 288
  Ulla Sundgaard Reimer
  Uddannelsesvejleder SSH i Vejle/Fredericia/Horsens, SSA og EUX i Vejle, samt GF2 Fredericia og Vejle

    +45 29 128 038
  Helle Mølgaard Nielsen
  Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Fredericia/Kolding, PAU i Fredericia

    +45 79 211 312
    +45 40 242 202
  Stinne Høy Sørensen
  Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 og SSA Horsens

    +45 79 211 253
    +45 40 242 203
  Marlene Troldtoft
  SPS-Koordinator

    +45 79 211 246
    +45 28 552 165