Social- og Sundhedshjælper på 17 uger (EUV 1)

Hvis du har erfaring fra hjemmeplejen eller plejehjem/plejecenter, kan du læse til social- og sundhedshjælper på 17 uger. Det betyder, du kan gennemføre uddannelsen uden grundforløb og uden oplæring.

Som social- og sundhedshjælper arbejder du med: Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område (Bekendtgørelsen nr.641 af 17/5 2022)

Du skal i uddannelsen bl.a. lære om lovgivning på social- og sundhedshjælperens arbejdsområde som fag- og myndighedspersoner, personlig og hjælp, rehabilitering, hygiejne, observationer af borgerens sundhedstilstand lovgivning, kommunikation, relationer m.m.

Du vil skulle afslutte uddannelsen med en fagprøve og en afsluttende prøve som social – og sundhedshjælper.

Du kan læse uddannelsen på SU eller på en uddannelsesaftale, som du skal aftale nærmere med din arbejdsgiver. Kriterie for optagelse som EUV 1 elev er:
• Er fyldt 25 år.
• Mindst 2 års dokumenteret erfaring indenfor de seneste fire år fra enten hjemmepleje eller plejehjem/ plejecenter. Kravet er 24 timers erfaring ugentlig
• Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner:
1. Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
2. Skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver
3. Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team
4. Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring
• Kan dokumentere førstehjælp (12 timer) afsluttet indenfor 2 år, samt elementær brandbekæmpelse (3 timer). Skulle du ikke kunne dokumentere dette, kan du tale med skolens uddannelsesvejleder herom.

Uddannelsesstart og afslutningstidspunkt
Nye forløb er under udvikling – kontakt os for mere information.

Læs mere om SSH uddannelsen her

Sådan søger du:
Hvis du vil søge ind på uddannelsen som social- og sundhedshjælper som EUV 1 elev, skal du kontakte din arbejdsgiver eller Social- og Sundhedsskolen FVH, for at få en aftale om at komme i uddannelse.
Når du har talt med din arbejdsgiver eller skolen, skal du sende en ansøgning med dokumentation for at igangsætte en realkompetencevurdering.
Ansøgning til EUV 1
Arbejdsgivererklæring EUV 1
Vær opmærksom på at du først får udstedt dit uddannelsesbevis til Social og Sundhedshjælper når du har dokumentation for førstehjælp (12 timer) og brand (4 timer). Det vil derfor være en fordel at skaffe det selv inden uddannelsesstart.

Kontakt skolens vejleder:
Ulla Reimer Ulr@sosufvh.dk eller på mobil 29128038

Kontakt Ulla Sundgaard Reimer på email: ulr@sosufvh.dk eller telefon:

Ulla Sundgaard Reimer

Uddannelsesvejleder, SSH & SSA Fredericia og Vejle, EUX Vejle, GF2 afkortede & GF2 Online Fredericia

  2912 8038