Social- og Sundhedshjælper på 17 uger (EUV 1)

Hvis du har erfaring fra hjemmeplejen eller plejehjem/plejecenter, kan du læse til social- og sundhedshjælper på 17 uger. Det betyder, du kan gennemføre uddannelsen uden grundforløb og uden oplæring.

Som social- og sundhedshjælper arbejder du med: Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område (Bekendtgørelsen nr.641 af 17/5 2022)

Du skal i uddannelsen bl.a. lære om lovgivning på social- og sundhedshjælperens arbejdsområde som fag- og myndighedspersoner, personlig og hjælp, rehabilitering, hygiejne, observationer af borgerens sundhedstilstand lovgivning, kommunikation, relationer m.m.

Du vil skulle afslutte uddannelsen med en fagprøve og en afsluttende prøve som social – og sundhedshjælper.

Du kan læse uddannelsen på SU eller på en uddannelsesaftale, som du skal aftale nærmere med din arbejdsgiver. Kriterie for optagelse som EUV 1 elev er:
• Er fyldt 25 år.
• Mindst 2 års dokumenteret erfaring indenfor de seneste fire år fra enten hjemmepleje eller plejehjem/ plejecenter
• Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner:
1. Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
2. Skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver
3. Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team
4. Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring
• Kan dokumentere førstehjælp (12 timer) afsluttet indenfor 2 år, samt elementær brandbekæmpelse (3 timer). Skulle du ikke kunne dokumentere dette, kan du tale med skolens uddannelsesvejleder herom.

Uddannelsesstart og afslutningstidspunkt
Nye forløb er under udvikling – kontakt os for mere information.

Læs mere om SSH uddannelsen her

Sådan søger du:
Hvis du vil søge ind på uddannelsen som social- og sundhedshjælper som EUV 1 elev, skal du kontakte din arbejdsgiver eller Social- og Sundhedsskolen FVH, for at få en aftale om at komme i uddannelse.
Når du har talt med din arbejdsgiver eller skolen, skal du sende en ansøgning med dokumentation for at igangsætte en realkompetencevurdering.
Ansøgning til EUV 1
Arbejdsgivererklæring EUV 1
Kontakt skolens vejleder:
Ulla Reimer Ulr@sosufvh.dk eller på mobil 29128038

Kontakt Ulla Sundgaard Reimer på email: ulr@sosufvh.dk eller telefon:

Ulla Sundgaard Reimer

Uddannelsesvejleder, SSH & SSA Fredericia og Vejle, EUX Vejle, GF2 afkortede & GF2 Online Fredericia

  2912 8038