Social- og sundhedshjælper

Uddannelsen som Social- og sundhedshjælper er for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede.

Som Social-og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver.

Du er den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.

Fakta om uddannelsen

Uddannelsen varer højst 2 år og 2 måneder og er bygget op af et eller to grundforløb og et hovedforløb. På hovedforløbet veksler uddannelsen mellem praktik og skole.

Du begynder på Grundforløb 1, hvis du kommer direkte fra grundskolen.

Du begynder direkte på Grundforløb 2, hvis det er mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen.

Forløb i uddannelsen

Grundforløb 1

20 uger. Fredericia, Vejle, Horsens, Kolding

Grundforløb 1 er første trin i dit sammenhængende uddannelsesforløb til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent eller Pædagogisk assistent.

Læs om Grundforløb 1

Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper

20 uger. Fredericia, Vejle, Horsens, Kolding

Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper er for dig, der har gennemført Grundforløb 1 eller afsluttet grundskolen for mere end 14 måneder siden.

Læs om Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper

Hovedforløb Social- og sundhedshjælper

1 år, 2 måneder. Fredericia, Vejle, Horsens

Uddannelsen som Social- og sundhedshjælper er for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede.

Læs om Hovedforløb Social- og sundhedshjælper
Kontakt Ulla Sundgaard Reimer på email: ulr@sosufvh.dk eller telefon:

Ulla Sundgaard Reimer

Uddannelsesvejleder, SSH & SSA Fredericia og Vejle, EUX Vejle, GF2 afkortede & GF2 Online Fredericia

  2912 8038

Kontakt Lisbet Sørensen på email: lis@sosufvh.dk eller telefon:

Lisbet Sørensen

Skoleansvarlig for skole-/praktiksamarbejdet

  2912 8039