Social- og sundhedshjælper

Uddannelsen som Social- og sundhedshjælper er for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede.

Som Social-og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver.

Du er den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.


Fakta om uddannelsen

Uddannelsen varer højst 2 år og 2 måneder og er bygget op af et eller to grundforløb og et hovedforløb. På hovedforløbet veksler uddannelsen mellem praktik og skole.

Du begynder på Grundforløb 1, hvis du kommer direkte fra grundskolen.

Du begynder direkte på Grundforløb 2, hvis det er mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen.


Forløb i uddannelsen


Grundforløb 1
20 uger. Fredericia, Vejle, Horsens, Kolding

Grundforløb 1 er første trin i dit sammenhængende uddannelsesforløb til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent eller Pædagogisk assistent.

Læs om Grundforløb 1

Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper
20 uger. Fredericia, Vejle, Horsens, Kolding

Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper er for dig, der har gennemført Grundforløb 1 eller afsluttet grundskolen for mere end 14 måneder siden.

Læs om Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper

Hovedforløb Social- og sundhedshjælper
1 år, 2 måneder. Fredericia, Vejle, Horsens

Uddannelsen som Social- og sundhedshjælper er for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede.

Læs om Hovedforløb Social- og sundhedshjælper

Kontakt


Kontakt Anette Risum-Hansen på email: ars@sosufvh.dk eller telefon:2148 6288
Anette Risum-Hansen
Uddannelsesvejleder, Grundforløboptag alle afdelinger, GF1 & GF2 Vejle.

  2148 6288
Kontakt Helle Mølgaard Nielsen på email: hmn@sosufvh.dk eller telefon:4024 2202
Helle Mølgaard Nielsen
Uddannelsesvejleder og Før EUD konsulent, GF1+, GF1 og GF2 Kolding

  +45 79 211 312
  4024 2202
Kontakt Ulla Sundgaard Reimer på email: ulr@sosufvh.dk eller telefon:2912 8038
Ulla Sundgaard Reimer
Uddannelsesvejleder SSH i Vejle/Horsens, SSA og EUX i Vejle

  2912 8038
Kontakt Stinne Høy Sørensen på email: sth@sosufvh.dk eller telefon:4024 2203
Stinne Høy Sørensen
Uddannelsesvejleder GF1, GF2 og PAU i Horsens

  +45 79 211 253
  4024 2203
Kontakt Marlene Troldtoft på email: mat@sosufvh.dk eller telefon:2855 2165
Marlene Troldtoft
SPS-Koordinator

  +45 79 211 246
  2855 2165