Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag

SOSU FVH's pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag skal kvalificere undervisningen og den faglige dialog. Grundlaget skal samtidig give en didaktisk ensartethed og tydelighed med en fælles retning og et fælles sprog.

Vi arbejder ud fra nogle grundsyn på læring og pædagogik, men fordi vi vil have handlekraftige undervisere, skal vi ikke per automatik anvende bestemte metoder. Kvalitet i undervisningen handler om at skabe forskellige læringssituationer, hvor underviserne med deres faglige dømmekraft og didaktiske indsigt kan afgøre hvilke metoder, der vil gavne elever og kursister mest.

Vi ved, at læring med kroppen og sanserne virker. At læring med nysgerrighed og forståelse virker. At læring med kreativitet virker. Derfor er vores grundsyn, at vores elever og kursister lærer bedst og mest, når de er aktive, oplever, forstår og udfolder deres kreativitet.

Grundlaget er blevet til gennem en fælles proces.
Det pædagogiske personale har gennem faglige drøftelser tydeliggjort, hvad der er vigtigt i relationer, faglighed, undervisning, fællesskab og udvikling. Og ikke mindst den helt særlige kultur og ånd vi har på vores afdelinger.

Derfor står skolens pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag på kerneidéen “Vi gør det sammen”. Det er i tråd med skolens strategi for 2024-2028 “Sammen om uddannelse”.

Kontakt Trine Sepstrup på email: tse@sosufvh.dk eller telefon:

Trine Sepstrup

Pædagogisk konsulent

  21301167