Udviklingsprojekter

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens ønsker vi at skabe stærke bånd til omverdenen. Vi deltager derfor i lokale, regionale, nationale og internationale projekter med henblik på at udvikle skolens professionelle læringsmiljø.

Som led i skolens strategi har vi fokus på følgende indsatser for at styrke det profesionelle læringsmiljø:
• Dannelse
• Helhedsorientering og tværgående samarbejde
• Praksisnær undervisning

Nedenfor kan du læse mere om de projekter, vi har deltaget i eller deltager i.

Projekt "Digitale undervisningselementer til naturfag på SOSU-uddannelserne" gennemføres med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Projektet har til formål at udvikle digitale undervisningselementer til Naturfag niveau D/C og E/F for SOSU-uddannelserne med henblik på at styrke elevernes læringsudbytte, både i forhold til undervisningsdifferentiering, understøttelse af arbejdsformer og det eksperimentelle arbejde, undersøgelser og cases.

De digitale undervisningselementer vil være:
- Flipped learning og animation
- Virtual reality
- Virtual gaming simulation
- STEM portal for SOSU-uddannelserne

De digitale undervisningselementer fra projektet vil blive afprøvet i Science II projektet.

Du kan læse mere om projektet i projektresuméet.

Du kan finde de digitale undervisningselementer på CIU's hjemmeside (Center for IT i undervisningen).

Logo Digital elementer

Projekt "Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job" har fået økonomisk støtte af Region Syddanmarks Uddannelsespulje og har bl.a. haft til formål at styrke:

- Samarbejdet mellem SOSU-skolerne i regionen, de ansættende myndigheder og eleverne
- Overgangen fra Grundforløb 2 til hovedforløbet
- Overgangen fra første skoleperiode til første oplæringsperiode på hovedforløbet

Hermed har projektet understøttet rekrutteringen til SOSU-uddannelserne og branchen, samtidig med at eleverne bliver bedre rustet til oplæringen hos de ansættende myndigheder.

Du kan læse mere om projektet, projektets erfaringer og resultater på karrierematch-sosu.dk.

Logo Region syddanmark

Socialfond logo

Projekt Science II gennemføres med støtte fra Den Europæiske Socialfond, og projektet har til formål at styrke undervisningen og læringen i Naturfag på de danske social- og sundhedsskoler.

I projektet indgår 9 social- og sundhedsskoler fra Jylland og Fyn, heriblandt Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Samlet set deltager 100 naturfagsundervisere og ca. 2.000 elever i projektet, som løber fra juni 2019 til september 2022.

Projektet består af fire hovedaktiviteter:

1. Kompetenceløft af naturfagsundervisere mhp. at udvikle ny undervisningspraksis
2. Udvikling af fælles digitalt undervisningsmateriale, der understøtter undersøgelsesbaseret undervisning
3. Gennemførelse af 100 pilotforløb på både grundforløb og hovedforløb
4. Udarbejdelse af elevfortællinger mhp. at skabe naturvidenskabelige rollemodeller

Du kan læse mere om projektet i projektresuméet.

Science 2 logo

Det overordnede formål med projektet er at øge den sociale inklusion på tværs af sociale, kulturelle og etniske baggrunde.

Projektet gennemføres i samarbejde med:

 • SOSU Skive-Thisted-Viborg
 • SOSU Midt- og Vestjylland
 • SOSU Østjylland
 • Randers Social- og Sundhedsskole

 • Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra Region Midtjyllands Uddannelsespulje og løber fra august 2021 til juli 2023.

  Som led i forundersøgelsen har Danmarks Videnscenter for Integration udarbejdet rapporten "Etniske minoriteter på SOSU-skolerne". Du kan læse rapporten her.

  Logo Digital elementer

  Projektets idé er at styrke SOSU-uddannelsernes og SOSU-branchens image hos de unge i grundskolen samt de unge elever på SOSU-uddannelserne gennem dannelsen af et landsdækkende rollemodelkorps, der trænes af YouTuberen Rasmus Brohave.

  Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra Tietgenfonden i samarbejde med:

 • Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
 • Randers Social- og Sundhedsskole
 • SOSU Esbjerg
 • SOSU Fyn
 • SOSU Hovedstaden
 • SOSU Midt- og Vestjylland
 • SOSU Nord
 • SOSU Skive-Thisted-Viborg
 • SOSU Syd
 • SOSU Østjylland

 • Du kan læse mere om projektet på ungivelfærd.dk.

  tietgen-fonden logo

  Projekterne "Aktiviteter der understøtter fastholdelsen af elever i oplæringen på SOSU-uddannelserne" og "Udformning af en aktiv unge-personale politik på SOSU-området som værktøj til øget fastholdelse og rekruttering" blev afsluttet med en konference på SOSU Østjylland den 31. marts 2022.

  SOSU-skolerne i Midt- og Nordjylland havde sammen inviteret medarbejdere og samarbejdspartnere til afslutningskonferencen, der skulle binde sløjfen på et længerevarende projektsamarbejde, hvor SOSU-skolerne i samarbejde med kommuner har udviklet og afprøvet aktiviteter, der skal øge gennemførelsen på uddannelserne.

  Dagens program bød blandt andet på lektor og Ph.D ved Center for Ungdomsforskning på Aarhus Universitet, Arnt Louw. "Men erhvervsuddannelserne har et guldæg” sagde Arnt Louw i sit oplæg og forklarede: Vi har at gøre med verdens bedste uddannelsesmodel – nemlig en vekseluddannelse, men det rummer også udfordringer”. Arnt Louw pegede for eksempel på adgang til fællesskaber i skole og oplæring, som han mener er afgørende for den faglige udvikling, og han foreslog opgaver, der går på tværs af skole og oplæring, som en løsning på øget gennemførelse.

  Dagen bød også på paneldebat med arbejdsgivere, forskere, SOSU-skole direktør, sekretariatschef og ikke mindst elevrepræsentanter, som blandt andet diskuterede, om SOSU-skolerne skal holde fast i at være en ungdomsuddannelse, om EUX-uddannelsen er fremtiden, om fredagscaféer og gallafester kan have en positiv effekt på gennemførelse m.m. 

  Fremtidsforsker, Marianne Levinsen, rundede dagen af med et fremtidskig på velfærdssektoren og dens medarbejdere og borgere, og det konkrete budskab: relationer fastholder.

  Alt i alt en inspirerende dag, hvor knap 200 gæster har lyttet til og diskuteret en vigtig sag, der ikke løser sig i morgen, men som Marianne Levinsen siger: ”Det bliver bedre, men der skal hårdt arbejde til”.  

  Alle de udviklede aktiviteter fra projekterne kan findes i online idékataloget på gennemførelse.dk. Her kan du læse mere om aktiviteterne samt finde materialer og gode råd til selv at gennemføre dem på egne skoler og oplæringssteder.


  Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har i dyrkningssæsonen 2019 afprøvet projekt erindringshaver i samarbejde med fire plejecentre i Vejle og Fredericia.

  Projekt beskrivelse og afrapportering kan tilgås i nedenstående link.

  Læs om Projektbeskrivelse Erindringshaver