Udviklingsprojekter

På Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens ønsker vi at indgå i faglige projekter, som handler om sundhedsfaglige- og pædagogiske emner. Skolen deltager i lokale, kommunale, regionale, nationale, europæiske og internationale projekter.

Vi er særligt interesseret i at indgå i projekter, der hænger sammen med skolens fire strategiske satsningsområder:
• Internationalisering
• Pædagogik og pædagogisk udvikling
• IKT og læring
• Sundhed

Vi deltager i øjeblikket i følgende projekter:
Projekt Erindringshaver
Projekt Kick
Forsøgsramme til koordinering af praktikpladser på SOSU
Flere og dygtige faglærte
Projekt Netværk Ung Vejle
Sammen om bedre Velfærd
VR og fjernundervisning
Karrierematch Region Syddanmark
Fokus på erhvervsvejen’
’Unge med kant’
Smartskills.nu
Science II

 • Projekt frivillig


  • Projekt Frivillig er et offentligt initiativ, hvis formål er, at få elever på landets kompetencegivende ungdomsuddannelser engageret som frivillige i foreninger og organisationer.

   Det gør vi gennem vores ”Forløbsdatabase”, hvor foreninger og organisationer gratis kan oploade deres tilbud, aktiviteter og projekter. Til gengæld sørger vi for, at eleverne søger disse tilbud gennem PR-virksomhed, besøg på uddannelsesinstitutioner og meget andet, og vi giver eleven mulighed for at udskrive et ”Frivilligbevis”, hvis de har været frivilligt aktive i 20 timer eller mere. Frivilligbeviset kan vedlægges elevens CV eller eksamensbevis.

   Projekt Frivillig har en fast bevilling på finansloven, og det er et tværministerielt samarbejde mellem Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der også koordinerer initiativet. Projekt Frivillig er en del af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), der er Social-, Børne- og Integrationsministeriets nationale viden- og kompetencecenter for frivilligt arbejde.

   Læs mere om projektet her

Kontakt

Anne Mette Vind
Direktør

  +45 79 211 340
  4024 2201