Lokale uddannelsesudvalg

                       

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har to lokale uddannelsesudvalg (LUU) nedsat for hhv. SOSU- og PA-uddannelserne. De to uddannelsesudvalg betragtes som det faglige udvalgs forlængede arm. Læs mere om de overordnede opgaver for LUU på hjemmesiden for det faglige udvalg.

LUU SOSU medlemmer

LUU PAU medlemmer                     

                                                                                                                   

Arbejdsmarkedsrepræsentanter:


Hanne Christensen, Horsens Kommune

Dorte Jørgensen, Kolding Kommune

Senada Dzafic, Fredericia Kommune

Lotte Aarø, Hedensted Kommune

Marianne Jakobsen, Vejle Kommune (formand)

Helle Brinch Nielsen, Vejle Kommune (repræsentant fra strategisk chefforum)

Susanne Foldager, Psykiatrien, Region Syddanmark

Vacant, Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark

Arbejdstagerrepræsentanter:


Simone Rasmussen, FOA Vejle

Rikke Cnota, FOA Horsens

Lise Lotte Svane Pedersen, FOA Horsens

Gitta Kørchen, FOA Kolding

Lone Rasmussen, FOA Lillebælt

Dorde Andreasen, FOA Lillebælt


Øvrige medlemmer:


Repræsentant for skoleledelsen: Anne Bak Larsen, uddannelseschef

Repræsentant for underviserne: Lisbet Sørensen, uddannelsesvejleder

Repræsentanter for eleverne: Line Damholt Jørgensen og Laura Friis


Følgende personer fra skolen deltager også i møderne:


Efter- og videreuddannelsesleder: Anette Juncker Hansen

Sekretær for udvalget: Pernille Wulff-Johansen

Mødeplan 2021

Den 25. februar kl. 09.00-12.00 i Fredericia

Den 1. juni kl. 9.00-12.00 i Vejle

Den 9. september kl. 9.00-12.00 i Fredericia

Den 15. december kl. 9.00-12.00 i Horsens

Tor Reinert, Fredericia Kommune

Mette Kim Bjerre, Vejle Kommune (næstformand)

Henning Troelsen, 3F Vejle

Lone Rasmussen, FOA (formand)

Øvrige medlemmer:

Repræsentant for skoleledelsen: Anne Bak Larsen, uddannelseschef

Repræsentant for underviserne: Peter Søegaard

Repræsentanter for eleverne: Frida Lillelund Jacobsen og Rebekka Blond

Følgende personer deltager også i møderne:

Efter- og videreuddannelsesleder: Anette Junker Hansen

Uddannelsesvejleder: Stinne Høy Sørensen

Sekretær for udvalget: Pernille Wulff-Johansen

Mødeplan 2021

Den 23. februar kl. 09.00-11.00

Den 20. maj kl. 09.00-11.00


Den 2. september kl. 09.00-11.00

Den 13. december kl. 09.00-11.00

Møderne afholdes på skolens afdeling i Fredericia.