Bestyrelse, økonomi og vedtægter

Møder 2021:

Den 22. marts

Den 10. juni

Den 7. september

Den 8. december

Formålet med resultatlønskontrakten med skolens direktør er, at den skal fungere som et styringsredskab for skolens bestyrelse.

Du kan finde den nyeste resultatlønskontrakt samt den seneste afrapportering af resultatløn for direktøren for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens her:

Resultatlønskontrakt 2020-2021
Afrapportering af resultatløn 2019-2020

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har siden overgangen til selveje i 2007 oplevet en betydelig vækst, som i 2014 og 2015 resulterede i knap 1.000 årselever og en omsætning på ca. 100 mio. DKK årligt.


De seneste EUD-reformer, dimensioneringsaftaler og adgangsbegrænsninger har betydet en midlertidig nedgang i antallet af elever, men skolen har i 2019 for første gang siden 2014 konstateret en stigning i antallet af årselever, og regnskabet udviser det bedste resultat siden 2016.


Som følge af det forventede behov for arbejdskraft inden for velfærdssektoren i de kommende år er den aftalte dimensionering for SSH- og SSA- uddannelserne forøget med ca. 30% foreløbig for 2020 og 2021.

Med 744 årselever i 2019 præsterede Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en omsætning på 85,6 mio. DKK, en stigning på 2% i forhold til det foregående år, men med en tilpasning af omkostninger leverede skolen et resultat på 0,4 mio. DKK.


Antal årselever i 2019:
Grundforløb
341
Pædagogisk assistent
23
Social- og sundhedshjælper
68
Social- og sundhedsassistent
245
Efter- og videreuddannelse
31
Andre uddannelser/kurser
36
I alt
744


Regnskab for 2019 (mio. DKK):
Omsætning
85,6
Gennemførsel af undervisning
-48,5
Markedsføring
-1,3
Ledelse og administration
-9,9
Bygningsdrift
-20,5
Aktiviteter med særlige tilskud-4,7
Driftsomkostninger i alt
-84,9
Finansielle poster i alt-0,3
Årets resultat
0,4


Personale:
Antal årsværk
124,5