Bestyrelse

Møder i 2024

Den 19. marts:
- Dagsorden
- Referat

Den 8. maj:
- Dagsorden
- Referat

Møder 2024:

- Den 19. marts
- Den 8. maj (ekstraordinært bestyrelsesmøde)
- Den 20. juni (aflyst)
- Den 20. september
- Den 9. december