background

Hvad laver en Social- og sundhedsassistent?

Uddannelsen som Social- og sundhedsassistent er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker i alle aldre på sygehuse, bosteder, plejecentre og i hjemmeplejen.Med uddannelsen får du høj faglighed og kompetencer, der gør dig i stand til at danne overblik og tage ansvar. Du er den, som tidligt observerer ændringer i borgeres og patienters mentale og fysiske helbred. Du bidrager til, at de kan leve et værdigt liv.

Som Social- og sundhedsassistent bruger du hver dag din faglighed til at gøre en forskel for borgere og patienter, der har brug for professionel sygepleje og omsorg. Det kan være både unge, voksne og ældre, der har brug for pleje, hjælp og vejledning til at klare hverdagen og spille en aktiv rolle i sit eget liv. Dette sker i tæt samarbejde med borgerne og deres pårørende.

Kernen i arbejdet som Social- og sundhedsassistent er sygepleje, træning og omsorg for borgere i deres sygdoms- eller behandlingsforløb. Du kender til årsager, symptomer og behandling af sygdomme, observerer og reagerer på ændringer i borgerens tilstand. Du løser opgaver i grundlæggende sygepleje både på egen hånd og i samarbejde med f.eks. sygeplejersker, Social- og sundhedshjælpere, læger samt ergo- og fysioterapeuter.

Du håndterer medicin selvstændigt, og du kan også være ansvarlig for opgaver samt koordinere teams og informationer på tværs af sundhedspersonale.

Som Social- og sundhedsassistent er du en nøgleperson i at bidrage til, at alle har muligheden for at leve et værdigt liv.


Faglighed gør en forskel.


Gennem din uddannelse lærer du om:
 • Sygdomsforståelse
 • Sygepleje og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering
 • Pædagogik og relationer
 • Psykiatri
 • Sundhedsteknologi og telemedicin
 • Anatomi og fysiologi

 • Uddannelsesforløb


  Grundforløb 1 – Sundhed, omsorg og pædagogik
  Du begynder på Grundforløb 1, hvis du kommer direkte fra folkeskolen.
  Grundforløb 1 tager 20 uger.
  På grundforløbet kan du søge om SU.
  Er du over 25 år har du desuden mulighed for at blive ansat ved kommunen allerede ved grundforløbets start.
  Det betyder, at du får elevløn under hele uddannelsen. Se takster på foa.dk
  Er du ledig og tilknyttet jobcenter eller A- kassen anbefaler vi, at du undersøger om du kan komme i gang med uddannelsen via f.eks. ordningen om 110% dagpenge eller uddannelsesløft.og du kan søge SU.

  Grundforløb 2 – Social- og sundhedsassistent
  Du begynder på Grundforløb 2, hvis du er gået ud af folkeskolen for mere end 14 mdr. siden.
  Grundforløb 2 tager 20 uger.
  På grundforløbet kan du søge om SU.
  Er du over 25 år har du desuden mulighed for at blive ansat ved kommunen allerede ved grundforløbets start.
  Det betyder, at du får elevløn under hele uddannelsen. Se takster på foa.dk
  Er du ledig og tilknyttet jobcenter eller A- kassen anbefaler vi, at du undersøger om du kan komme i gang med uddannelsen via f.eks. ordningen om 110% dagpenge eller uddannelsesløft.og du kan søge SU.

  Hovedforløb
  For at starte på hovedforløbet skal du have indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På hele hovedforløbet er du ansat hos en arbejdsgiver og veksler mellem praktik og skole. Hovedforløbet tager 2 år, 9 måneder og 3 uger. Du får elevløn under uddannelsen.

  Videreuddannelse
  Du kan uddanne dig til sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut og fysioterapeut.