background

Jobmuligheder som
Social- og sundhedshjælper

En Social- og sundhedshjælper kan arbejde mange forskellige steder.
De mest typiske steder er:


Hjemmeplejen


Som Social- og sundhedshjælper kan du være ansat i hjemmeplejen. Så besøger du borgerne i deres private hjem og hjælper dem med at klare praktiske pleje- og omsorgsopgaver, og er deres faste støtte i dagligdagen.

Du skal kunne samarbejde med både pårørende og kollegaer, samt  bringe dine iagttagelser videre, både mundtligt og skriftligt.

Arbejdet i hjemmeplejen er meget selvstændigt med både frihed og ansvar.

Plejehjem og i institutioner


Som Social- og sundhedshjælper kan du også være ansat på et plejehjem eller et bosted for ældre eller yngre borgere. Her arbejder du med mennesker, der er svækkede eller har fysiske eller psykiske handicaps. Her kan typiske opgaver være at hjælpe borgeren med at komme op om morgenen og i seng igen om aftenen, få mad, pleje og omsorg samt støtte til at bevare sin funktionsevne f.eks. ved hjælp af motion, aktiviteter m.m.

Du kan også arbejde i dag- og aktivitetscentre, hvor du skal hjælpe borgerne med f.eks at synge, lave håndarbejde, værkstedsaktiviteter eller komme ud i frisk luft og få et mere aktivt liv.

Du har typisk mange kollegaer, og kan arbejde om dagen, om aftenen eller om natten.