background

Hvad laver en Social- og sundhedshjælper?

Som Social- og sundhedshjælper bliver du uddannet til professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp.Din vigtigste opgave er at hjælpe med at skabe et godt hverdagsliv for mennesker, der har brug for støtte og vejledning til at klare forskellige opgaver i hverdagen. Det kan være at vejlede og motivere borgerne til selv at klare dagligdagen bedst muligt.

Du kan støtte ved genoptræning og vejlede om, hvilke muligheder den enkelte borger har. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag.

Som Social- og sundhedshjælper er du en nøgleperson i at bidrage til, at alle har muligheden for at leve et værdigt liv.


Faglighed gør en forskel


Gennem din uddannelse lærer du om:
 • Struktur i hverdagen
 • Pleje og omsorg
 • Rehabilitering
 • Velfærdsteknologi
 • Kost og ernæring
 • Aktiviteter med borgere

 • Uddannelsesforløb


  Grundforløb 1 – Sundhed, omsorg og pædagogik
  Du begynder på Grundforløb 1, hvis du kommer direkte fra folkeskolen.
  Grundforløb 1 tager 20 uger, og du kan søge SU.

  Grundforløb 2 – Social- og sundhedshjælper
  Du begynder på Grundforløb 2, hvis du er gået ud af folkeskolen for mere end 14 mdr. siden.
  Grundforløb 2 tager 20 uger, og du kan søge SU.

  Hovedforløb
  For at starte på hovedforløbet skal du have indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. På hele hovedforløbet er du ansat hos en arbejdsgiver og veksler mellem praktik og skole.
  Hovedforløbet tager 1 år og 2 måneder. Du får elevløn under uddannelsen.

  Videreuddannelse
  Du kan uddanne dig til Social- og sundhedsassistent.