Ledige stillinger

Her kan du se ledige stillinger samt retningslinjer for ansættelse og uopfordrede ansøgninger. Ledige stillinger vil altid blive opslået på skolens hjemmeside, på Jobnet.dk og evt. på jobindex.dk. Vi modtager udelukkende elektroniske ansøgninger.

Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens opfordrer alle interesserede til at søge ledige stillinger uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold. Når stillingen er besat, sendes et begrundet afslag til de øvrige ansøgere.

Skolen følger statens overenskomster og personalepolitiske retningslinjer. Specielt for undervisere gælder, at de skal opfylde de krav, der er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser eller i §14 i AMU-bekendtgørelsen, hvis du søger ansættelse i skolens efter- og videreuddannelsesafdeling.

Vi gør opmærksom på, at ledige stillinger altid bliver offentliggjort, og at vi udelukkende behandler ansøgere, der har søgt direkte på stillingen.

 • LEDIGE STILLINGER
 • SØG UOPFORDRET
  • Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning om fastansættelse som underviser eller timelærer/vikar. Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger til øvrige områder. Ansøgningen skal være bilagt CV samt relevante eksamensbeviser/udtalelser.

   Søg uopfordret til stillinger som underviser - klik her
   Søg uopfordret til stillinger som timelærer - klik her
   Søg uopfordret til øvrige stillinger - klik her

Yderligere info

Kontakt

Berit Staal
HR-koordinator

  +45 79 211 355
  +45 30 364 062