Hovedforløb Social- og sundhedsassistent

Horsens, Vejle,   Fredericia

Varighed
2 år, 10 måneder

Næste
uddannelsesstart:
uge 5,
uge 18 (merit)

Elevløn

Uddannelsen som Social- og sundhedsassistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem. Du får ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du er alarmklokken, som tidligt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred.

 • ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART
  • Vil du uddannes som social- og sundhedsassistent på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Region Midt eller Region Syd.


   Du skal søge direkte hos den kommune eller region, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.


   Ansøgningfrist og tilbagemelding om optag:
   Alle jobopslag til elevstillingerne er at finde på kommunernes og regionernes egne hjemmesider. Vi linker til kommunernes og regionernes sider (se nedenfor). Det er kommunerne og regionerne der er ansættende myndighed.

   Region Midt har opslået elevstillinger til optaget i uge 18 i 2018.
   Ansøgningsfrist: 15. februar 2018
   Svar om optagelse: 20. marts 2018

   Region Syd for SSA1808 og SSA1810
   Link til ansøgninger aktive på kommuners og regioners hjemmesider: 26. marts 2018
   Ansøgningsfrist 26. april 2018
   Svar om optagelse 30. maj 2018

   Region Midt for SSA1808
   Link til ansøgninger aktive på kommuners og regioners hjemmesider: 12. marts
   Ansøgningsfrist: 15. april 2018
   Svar om optagelse: 1. maj

   For at søge ind på uddannelsen til Social- og sundhedsassistent skal du skal have gennemført Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent eller uddannelsen som Social- og sundhedshjælper med dansk på D niveau og naturfag på E- niveau.

 • FAG
  • På social- og sundhedsassistent-uddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag, grundfag, 3 valgfag og 3 valgfri uddannelsesspecifikke fag. Undervisningen opdelt i temaer af forskellig varighed.


   De uddannelsesspecifikke fag er:

   • Mødet med borgeren og patienten
   • Det sammenhængende borger- og patientforløb
   • Kvalitet og udvikling
   • Somatisk sygdom og sygepleje
   • Psykisk sygdom og sygepleje
   • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
   • Farmakologi og medicinhåndtering

   Grundfagene er:

   • Naturfag C-niveau
   • Dansk C-niveau
   • Engelsk D-niveau

   Valgfagene er:

   • SOSU viden og færdigheder (skills)
   • KRAM i praksis
   • Kommunikation og konflikthåndtering
   • Innovation
   • Sanser og livskvalitet i mennerskers hverdag
   • Tysk
   • Engelsk (for EUV-elever)

   De valgfrie uddannelsesspecifikke fag er:

   • SOSU-assistenten som teamleder
   • Netværk og samskabelse med udsatte grupper
   • Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
   • Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
   • SOSU-assistentens rolle v. indlæggelse af borger m. demens
   • Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
   • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
   • SOSU-assistentens opgaver i forhold til livets afslutning

   Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.


   Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

 • ØKONOMI PÅ HOVEDFORLØBET
  • Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.


   Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.


   Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.


   Se mere via linket forneden på siden.

 • TALENTSPOR
  • Har du vilje og motivation til at yde en særlig indsats?
   Kan du lide at udfordre dig selv?

   Så er talentsporet på social- og sundhedsassistentuddannelsen måske noget for dig. Når du vælger talentsporet, vil du i dele af undervisningen blive udfordret og vurderet på et højere fagligt niveau.

   På talentsporet har du tre af uddannelsens fag på højere niveau (ekspert niveau)


   • Det sammenhængende borger- og patientforløb
   • Somatisk sygdom og sygepleje
   • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

   De øvrige fag følger du på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever. At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at du øver og træner:


   • At argumentere for dine løsninger på opståede problemer.
   • At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
   • At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
   • At vurdere og begrunde din handlinger.
   • At kommunikere din faglighed.

   Hvordan vælger jeg talentsporet?

   Du skal vælge talentsporet, når du indgår en uddannelsesaftale med en kommune. Du kan ikke vælge talentsporet til senere i din uddannelse, men du kan godt vælge det fra under din uddannelse. Det vil fremgå af dit uddannelsesbevis, at du har fulgt talentsporet på din uddannelse. 

 • SPØRG DIN UDDANNELSEVEJLEDER
  • Uddannelsesvejledere

   Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb.

   Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

   Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.


   Se uddannelsesvejledernes kontaktdata til højre på siden.

 • BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN DIN UDDANNELSE (SPS)
 • NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Yderligere infoKontakt


Lisbet Sørensen
Uddannelsesvejleder, SSA Fredericia

  +45 79 211 344
  +45 29 128 039
Marlene Troldtoft
SPS-Koordinator

  +45 79 211 246
  +45 28 552 165