Grundforløb 1

 
 

Horsens, Vejle,
Fredericia, Kolding

 

Varighed
20 uger

 

Næste
uddannelsesstart:
august

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse og skal starte på din ungdomsuddannelse. Du kan tage Grundforløb 1 med eller uden EUX.

Grundforløb 1 er første trin i dit sammenhængende uddannelsesforløb til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent eller Pædagogisk assistent. Her får du mulighed for at få afklaret dine ønsker og muligheder om uddannelse samt forberede dig til at tage Grundforløb 2.

Fakta

 • UDDANNELSESSTART OG ANSØGNINGSFRIST
  • Grundforløb 1 starter uge 33 august 2018. Vi starter hold i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding. Du kan søge optagelse frem til 14. august.

   Du søger om optagelse på www.optagelse.dk

 • ADGANGSKRAV
  • Du kan søge ind på Grundforløb 1, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det sidste år. Du kan kun starte på Grundforløb 1 én gang.

   MINDST 02 I BÅDE DANSK OG MATEMATIK

   Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik for at starte på Grundforløb 1. Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

   Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til Grundforløb 1?

   Kontakt en vejleder (se her på siden til højre), og vi hjælper dig med at finde ud af det.

 • UNGDOMSKORT
 • SPØRG DIN UDDANNELSEVEJLEDER
  • Uddannelsesvejledere

   Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb. Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

   Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

   Se uddannelsesvejledernes kontaktdata til højre på siden.

 • BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN DIN UDDANNELSE (SPS)
 • FAG PÅ UDDANNELSEN
  • På Grundforløb 1 har du erhvervsfag og grundfag.

   Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:

   • • Erhvervsintroduktion
   • • Kommunikation og samarbejde
   • • Det sunde menneske
   • • Det gode arbejdsliv
   • • Innovationsprojekt

   Grundfag EUD:

   • Dansk – niveauet afhænger af om du kommer med 9./10. klasse
   • Engelsk - niveauet afhænger af om du kommer med 9./10. klasse

   Grundfag GF1 EUX:

   • • Dansk C
   • • Engelsk C
   • • Samfundsfag C

   Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

 • NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS
  • Dokumenter, vejledninger og lovstof til brug på Grundforløb 1

   Fælles for alle elever


   • DocX | Retningslinjer for opgaveskrivning endelig udgave Download
   • PDF | LUP generel information januar 2017 Download
   • PDF | Klagevejledning SOSU FVH Download
   • PDF | Ordensregler og retningslinier Download


   Særligt for Grundforløb 1


   • PDF | Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse oktober 2017 Download
   • PDF | Ramme for prøve i grundfag januar 2017 Download
   • PDF | LUP GF1 EUD og EUX januar 2017 Download


   Turnusplan
   Studieture


   • PDF | Indenlandske studieture på GF1 Download


   Love og bekendtgørelserYderligere infoKontakt


Helle Mølgaard Nielsen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Fredericia/Kolding

  +45 79 211 312
  +45 40 242 202