Hovedforløb Social- og sundhedshjælper

 

Fredericia, Horsens

Varighed
1 år, 2 måneder

Næste
uddannelsesstart:
uge 6 2018

Elevløn

Uddannelsen som Social- og sundhedshjælper er for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede. Som Social-og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan være den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.

Fakta

 • ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART
  • Vil du uddannes som social- og sundhedshjælper på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune.


   Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er kommunen, der ansætter eleverne.


   I 2018 starter der nye hold i uge 6 og uge 33 på skolen i Horsens og Fredericia. Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever.

   Fristen for søgning til uge 6 er overskredet. Du kan derfor kun søge om optagelse til forløbet der starter i uge 33, 2018.

   For ansøgning til denne opstart er vilkårene:
   Alle jobopslag til elevstillingerne er at finde på kommunernes egne hjemmesider. Vi linker til kommunernes sider (se nedenfor). Det er kommunerne der er ansættende myndighed.

   Jobopslag vil være aktive på kommunernes hjemmesider fra den 26. marts 2018
   Ansøgningsfrist er 26. april 2018
   Besked om optag/ikke optag den 30. maj 2018

 • FAG PÅ HOVEDFORLØB
  • De uddannelsesspecifikke fag er:
   • Social- og sundhedshjælperens rolle
   • Mødet med borgeren
   • Personlig hjælp, omsorg og pleje
   • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

   Valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
   • Samarbejde med borgeren med demens og pårørende
   • Kost og motion til udsatte grupper
   • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
   • Mødet med borgeren med psykisk sygdom
   • SOSU-hjælperens opgaver i det palliative forløb
   • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

   Valgfag:
   • Sanser og livskvalitet i menneskers hverdag
   • KRAM i praksis
   • Kommunikation og konflikthåndtering
   • Innovation
   • SOSU viden og færdigheder (skills)
   • SOSU i Danmark og andre lande
   • Tysk
   • Engelsk

 • TALENTSPOR
  • På talentspor har du ét af uddannelsens fag på højere niveau (ekspert niveau). Det er faget ”sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering”.


   De øvrige fag følger du på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever. At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at du øver og træner:

   • At argumentere for dine løsninger på opståede problemer.
   • At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
   • At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
   • At vurdere og begrunde din handlinger.
   • At kommunikere din faglighed.

   Hvordan vælger jeg talentsporet?


   Du skal vælge talentsporet, når du indgår en uddannelsesaftale med en kommune. Du kan ikke vælge talentsporet til senere i din uddannelse, men du kan godt vælge det fra under din uddannelse. Det vil fremgå af dit uddannelsesbevis, at du har fulgt talentsporet på din uddannelse. 

 • ØKONOMI PÅ HOVEDFORLØBET
  • Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.


   Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.


   Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.


   Se mere via linket forneden på siden.

 • I PRAKTIK UNDER DIN UDDANNELSE
  • Du kommer i praktik 2 gange, mens du uddanner dig til social- og sundhedshjælper. Din praktik foregår hos den kommune, du er ansat i. Du kommer til at være i hjemmeplejen og på et plejecenter.


   Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.


 • SPØRG DIN UDDANNELSEVEJLEDER
  • Uddannelsesvejledere

   Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb.

   Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

   Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

   Se uddannelsesvejledernes kontaktdata til højre på siden.

 • BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN DIN UDDANNELSE (SPS)
 • NYTTIGE LINKS

Yderligere infoKontakt


Anette Risum-Hansen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Vejle. SSH Horsens

  +45 79 211 226
  +45 21 486 288
Ulla Sundgaard Reimer
Uddannelsesvejleder SSH, SSA i Vejle, PAU i Fredericia, SSH Fredericia samt GF2 Fredericia og Vejle

  +45 29 128 038
Marlene Troldtoft
SPS-Koordinator

  +45 79 211 246
  +45 28 552 165