Hovedforløb Social- og sundhedshjælper

 
 

Fredericia, Vejle,
Horsens

 

Varighed
1 år, 2 måneder

 

Næste
uddannelsesstart:
uge 33 2018

 

ElevlønUddannelsen som Social- og sundhedshjælper er for dig, der vil fremme livskvalitet hos ældre, syge og handicappede. Som Social-og sundhedshjælper støtter og motiverer du den enkelte til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi er en naturlig del af din hverdag, hvor du hjælper borgeren med både personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan være den gennemgående person i den enkelte borgers hverdag.

Fakta

 • ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART
  • Vil du uddannes som social- og sundhedshjælper på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune eller Kolding Kommune.
   Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er kommunen, der ansætter eleverne.
   I 2018 starter der nye hold i uge 6 og uge 33 på skolen i Horsens, Vejle og Fredericia. Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever.

   Søgning til social- og sundhedshjælperuddannelsen der starter i uge 6, 2019:

   For ansøgning til denne opstart er vilkårene:
   Alle jobopslag til elevstillingerne er at finde på kommunernes egne hjemmesider. Vi linker til kommunernes sider (se nedenfor). Det er kommunerne der er ansættende myndighed.

   Åbning af link til ansøgning den 8. oktober 2018
   Ansøgningsfrist den 8. november 2018
   Besked om optag den 3. december 2018

   Der kan undtagelsesvis i uddannelsen forekomme flytning af skoleperioder til en anden af skolens afdelinger, end den uddannelsen er startet op på. 
   · Horsens Kommune- Link til ansøgning
   · Hedensted Kommune - Link til ansøgning
   · Vejle Kommune - Link til ansøgning
   · Fredericia Kommune - Link til ansøgning
   · Kolding Kommune - Link til ansøgning

 • FAG PÅ HOVEDFORLØB
  • De uddannelsesspecifikke fag er:
   • Social- og sundhedshjælperens rolle
   • Mødet med borgeren
   • Personlig hjælp, omsorg og pleje
   • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

   Valgfrie uddannelsesspecifikke fag:
   • Samarbejde med borgeren med demens og pårørende
   • Kost og motion til udsatte grupper
   • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
   • Mødet med borgeren med psykisk sygdom
   • SOSU-hjælperens opgaver i det palliative forløb
   • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

   Valgfag:
   • Sanser og livskvalitet i menneskers hverdag
   • KRAM i praksis
   • Kommunikation og konflikthåndtering
   • Innovation
   • SOSU viden og færdigheder (skills)
   • SOSU i Danmark og andre lande
   • Tysk
   • Engelsk
 • TALENTSPOR
  • HAR DU VILJE OG MOTIVATION TIL AT YDE EN SÆRLIG INDSATS?
   KAN DU LIDE AT UDFORDRE DIG SELV?

   Så er talentsporet på social- og sundhedshjælperuddannelsen måske noget for dig. Når du vælger talentsporet, vil du i dele af undervisningen blive udfordret og vurderet på et højere fagligt niveau. På talentsporet har du faget "sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering" på højere niveau (ekspert niveau).

   De øvrige fag følger du på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever.

   At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at du øver og træner:
   - At argumentere for dine løsninger på opståede problemer.
   - At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
   - At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
   - At vurdere og begrunde din handlinger.
   - At kommunikere din faglighed.

   Hvordan vælger jeg talentsporet?
   Du skal vælge talentsporet, når du indgår en uddannelsesaftale med en kommune. Du kan ikke vælge talentsporet til senere i din uddannelse, men du kan godt vælge det fra under din uddannelse. Det vil fremgå af dit uddannelsesbevis, at du har fulgt talentsporet på din uddannelse.
 • ØKONOMI PÅ HOVEDFORLØBET
  • Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.

   Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

   Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

   Du kan finde mere information om elevløn via linket her.
 • I PRAKTIK UNDER DIN UDDANNELSE
  • Du kommer i praktik 2 gange, mens du uddanner dig til social- og sundhedshjælper. Din praktik foregår hos den kommune, du er ansat i. Du kommer til at være i hjemmeplejen og på et plejecenter.

   Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.
 • SPØRG DIN UDDANNELSEVEJLEDER
  • Uddannelsesvejledere
   Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb. Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

   Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

   Se uddannelsesvejledernes kontaktdata til højre på siden.

 • BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN UDDANNELSE (SPS)
  • Hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller en udviklingsforstyrrelse som fx ADHD, så kan du søge om at få SPS (specialpædagogisk støtte).

   Formålet med støtten er, at du kan tage en uddannelse på lige fod med andre. Der findes forskellige former for støtte.

   Hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte, skal du udfylde en bemyndigelseserklæring. Du skal kunne dokumentere din funktionsnedsættelse. Ordblindetest kan laves på skolen.

   Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen. Medbring evt. brev til din læge om SPS, når du beder om dokumentation for dine psykiske vanskeligheder.

   SPS på ungdomsuddannelse (Undervisningsministeriet)
   Hvad kan du få støtte til?
   Bemyndigelseserklæring
   Brev til din læge om SPS

 • NYTTIGE LINKS

Yderligere infoKontakt


Anette Risum-Hansen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Vejle. SSH Horsens

  +45 79 211 226
  +45 21 486 288
Ulla Sundgaard Reimer
Uddannelsesvejleder SSH, SSA i Vejle, PAU i Fredericia, SSH Fredericia samt GF2 Fredericia og Vejle

  +45 29 128 038
Marlene Troldtoft
SPS-Koordinator

  +45 79 211 246
  +45 28 552 165