Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper

 
 

Horsens, Vejle, 
Fredericia, Kolding

 

Varighed
20 uger

 

Næste
uddannelsesstart:
18. januar

Grundforløb 2 er for dig, der har gennemført Grundforløb 1
eller for dig, der afsluttede folkeskolen mere end 14 måneder før uddannelsesstart.

Grundforløb 2 er starten på uddannelsen til Social- og sundhedshjælper. Her kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret imod din hoveduddannelse.

Vil du gerne arbejde med mennesker og gøre en forskel for andre, så er dette vejen for dig..

Fakta

 • UDDANNELSESSTART OG ANSØGNINGSFRIST
  • Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

   Vi starter nye hold på Grundforløb 2 den 18. januar 2018.

   Du kan søge helt frem til opstart
   Opfylder du ikke adgangskravet om 02 i dansk og matematik, skal du kontakte en uddannelsesvejleder
   (se her på siden til højre).

 • ADGANGSKRAV
  • Adgangskrav

   Du kan søge ind på Grundforløb 2, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, eller hvis du har gennemført Grundforløb 1. Du kan starte på et Grundforløb 2 tre gange.


   Mindst 02 i både dansk og matematik

   Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse eller en anden ungdomsuddannelse (f.eks gymnasiet). Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.  

 • SÅDAN SØGER DU IND
  • Sådan søger du ind på Grundforløb 2

   Du skal søge ind på Grundforløb 2 via optagelse.dk


   Er du i gang med en anden uddannelse, når du søger, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Unilogin. Dine forældre skal underskrive med deres Nem-Id, hvis du er under 18 år. Er du ikke i gang med en uddannelse, når du søger ind på Grundforløb 2, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Nem ID.

   Husk at have alle din eksamensbeviser og udtalelser fra jobs klar, når du søger.


   Når du har gennemført Grundforløb 2 kan du søge ind på et hovedforløb.  

 • ER DU OVER 25 ÅR?
  • Er du over 25 år?

   Skal du tage uddannelsen som voksenuddannelse - EUV.

   Skolens uddannelsesvejledere laver en realkompetencevurdering af alle ansøgere over 25 år.
   Den foretages på baggrund af din ansøgning til Grundforløb 2.

   Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af skolens uddannelsesvejledere

 • ØKONOMI
  • Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.


   SÅDAN SØGER DU SU

   Du søger SU i minSU på SU.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på SU.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

   SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

 • UNGDOMSKORT
  • Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport.


   Læs mere på www.ungdomskort.dk.

 • SPØRG DIN UDDANNELSESVEJLEDER
  • Uddannelsesvejledere

   Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb. Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.


   Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.


   Se uddannelsesvejledernes kontaktdata til højre på siden.

 • BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN DIN UDDANNELSE (SPS)
 • NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS
  •  

   Relevant information


   Dokumenter, vejledninger og lovstof til brug på grundforløbet

   Fælles for alle elever:


   • DocX | Retningslinjer for opgaveskrivning endelig udgave Download
   • PDF | LUP Generel Information Januar 2017 Download
   • PDF | Klagevejledning SOSU FVH Juni 2017 Download
   • PDF | Ramme for Skolevejledning og Standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Download
   • PDF | Ordensregler Og Retningslinjer December 2017 Download


   Særligt for Grundforløb 2


   • PDF | LUP GF2 SSH GF2 SSA Og GF2 EUX Januar 2017 Download
   • PDF | Ramme For Prøve i Grundfag Januar 2017 Download
   • PDF | Ramme For Grundforløbsprøve GF2 Maj 2017 Download
   • PDF | Uddannelsesbog GF2 2017 Download


   Uddannelsesbog


   • PDF | GF2 SSH SSA Uddannelsesbog 2018 Download
   • PDF | GF2 PAU Uddannelsesbog 2018 Download


   Turnusplan
   Love og bekendtgørelser:

Yderligere infoKontakt


Anette Risum-Hansen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Vejle. SSH Horsens

  +45 79 211 226
  +45 21 486 288
Ulla Sundgaard Reimer
Uddannelsesvejleder SSH, SSA i Vejle, PAU i Fredericia, SSH Fredericia samt GF2 Fredericia og Vejle

  +45 29 128 038
Helle Mølgaard Nielsen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Fredericia/Kolding

  +45 79 211 312
  +45 40 242 202
Stinne Høy Sørensen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 og SSA Horsens

  +45 79 211 253
  +45 40 242 203
Marlene Troldtoft
SPS-Koordinator

  +45 79 211 246
  +45 28 552 165