Grundforløb 1

 
 

Horsens, Vejle,
Fredericia, Kolding

 

Varighed
20 uger

 

Næste
uddannelsesstart:
august

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse og skal starte på din ungdomsuddannelse. Du kan tage Grundforløb 1 med eller uden EUX.


Grundforløb 1 er første trin i dit sammenhængende uddannelsesforløb til Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent eller Pædagogisk assistent. Her får du mulighed for at få afklaret dine ønsker og muligheder om uddannelse samt forberede dig til at tage Grundforløb 2.

Er du forældre til et barn der skal starte på ungdomsuddannelse? Så se her


Fakta

 • UDDANNELSESSTART OG ANSØGNINGSFRIST
  • Grundforløb 1 starter uge 33 august 2018. Vi starter hold i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding. Du kan søge optagelse frem til 14. august.

   Du søger om optagelse på www.optagelse.dk
 • ADGANGSKRAV
  • Du kan søge ind på Grundforløb 1, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det sidste år. Du kan kun starte på Grundforløb 1 én gang.

   MINDST 02 I BÅDE DANSK OG MATEMATIK
   Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik for at starte på Grundforløb 1. Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

   Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til Grundforløb 1?
   Kontakt en vejleder (se her på siden til højre), og vi hjælper dig med at finde ud af det.

   Optagelsesprøve
 • UNGDOMSKORT
  • Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport.

   Læs mere på www.ungdomskort.dk.
 • SPØRG DIN UDDANNELSEVEJLEDER
  • Uddannelsesvejledere
   Skolens uddannelsesvejledere kan vejlede dig, før du begynder på én af uddannelserne og under dit uddannelsesforløb. Uddannelsesvejlederne kan for eksempel hjælpe dig med at lægge en uddannelsesplan og svare på spørgsmål om videre uddannelse. De kan også vejlede dig om, hvilke faglige og personlige kompetencer, der er vigtige for dig for at kunne gennemføre uddannelserne.

   Du er altid velkommen til at kontakte en uddannelsesvejleder ved behov for hjælp eller støtte under uddannelsen. Sammen kan I lægge en plan, så du kommer godt igennem din uddannelse.

   Se uddannelsesvejledernes kontaktdata til højre på siden.

 • BRUG FOR EKSTRA STØTTE UNDER DIN UDDANNELSE (SPS)
  • Hvis du er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller en udviklingsforstyrrelse som fx ADHD, så kan du søge om at få SPS (specialpædagogisk støtte).

   Formålet med støtten er, at du kan tage en uddannelse på lige fod med andre. Der findes forskellige former for støtte.

   Hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte, skal du udfylde en bemyndigelseserklæring. Du skal kunne dokumentere din funktionsnedsættelse. Ordblindetest kan laves på skolen.

   Ved psykiske vanskeligheder kræves lægelig dokumentation fra din egen læge, speciallæge eller sygehus. Diagnosen skal fremgå af dokumentationen. Medbring evt. brev til din læge om SPS, når du beder om dokumentation for dine psykiske vanskeligheder.

   SPS på ungdomsuddannelse (Undervisningsministeriet)
   Hvad kan du få støtte til?
   Bemyndigelseserklæring
   Brev til din læge om SPS

 • FAG PÅ UDDANNELSEN
  • På Grundforløb 1 har du erhvervsfag og grundfag.

   Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:
   • Erhvervsintroduktion
   • Kommunikation og samarbejde
   • Det sunde menneske
   • Det gode arbejdsliv
   • Innovationsprojekt

   Grundfag EUD:
   Dansk – niveauet afhænger af om du kommer med 9./10. klasse
   Engelsk - niveauet afhænger af om du kommer med 9./10. klasse

   Grundfag GF1 EUX:
   • Dansk C
   • Engelsk C
   • Samfundsfag C

   Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.
 • NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Yderligere infoKontakt


Anette Risum-Hansen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Vejle. SSH Horsens

  +45 79 211 226
  +45 21 486 288
Helle Mølgaard Nielsen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Fredericia/Kolding

  +45 79 211 312
  +45 40 242 202
Stinne Høy Sørensen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 og SSA Horsens

  +45 79 211 253
  +45 40 242 203
Marlene Troldtoft
SPS-Koordinator

  +45 79 211 246
  +45 28 552 165