Hovedforløb med EUX

På social- og sundhedsuddannelsen skal du bl.a. lære om omsorg og pleje til patienter med fysiske og psykiske sygdomme samt om rehabilitering og sundhedsfremme. På EUX uddannelsen har du også en række gymnasiale fag, hvilket også giver dig mulighed for videreuddannelse. At arbejde med mennesker stiller også krav til dine personlige egenskaber. Der skal personlige og medmenneskelige kompetencer til. Derfor kræver uddannelsen også et højt, personligt engagement. Du skal ville yde pleje og omsorg på et højt niveau.

 

Vejle

Varighed
3 / 3½ år

Næste
uddannelsesstart:
august 2018

Elevløn

Fakta

 • ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART
  • Vil du uddannes i EUX Velfærd hovedforløb på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Region Midt eller Region Syd.

   Du skal søge direkte hos den kommune eller region, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

   I 2018 starter der nyt hold i uge 32 på skolen i Vejle. Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever.

   For ansøgning til opstart i uge 32 er vilkårene: Alle jobopslag til elevstillingerne er at finde på kommunernes og regionernes egne hjemmesider. Vi linker til kommunernes og regionernes sider (se nedenfor). Det er kommunerne og regionerne der er ansættende myndighed.

   Region Syd
   Link til ansøgninger aktive på kommuners og regioners hjemmesider: 26. marts 2018
   Ansøgningsfrist 26. april 2018
   Svar om optagelse 30. maj 2018

   Region Midt
   Link til ansøgninger aktive på kommuners og regioners hjemmesider: 12. marts 2018
   Ansøgningsfrist: 8. april 2018
   Svar om optagelse: 1. maj 2018

   For at søge ind på uddannelsen til EUX Velfærd hovedforløb skal du skal have gennemført Grundforløb 2 EUX Velfærd. Du skal have bestået alle C-niveau grundfag fra grundforløbet. Derudover skal førstehjælp og brandbekæmpelse også være bestået.

   · Horsens Kommune- Link til ansøgning
   · Hedensted Kommune - link til ansøgning
   · Vejle Kommune - link til ansøgning
   · Fredericia Kommune - link til ansøgning
   · Kolding Kommune - link til ansøgning
   · Region Midt - link til ansøgning
   · Region Syd - link til ansøgning

 • ADGANGSKRAV
  • Du skal have bestået EUX uddannelsens Grundforløb 2, før du kan søge ind på EUX uddannelsens hovedforløb.
 • ØKONOMI PÅ HOVEDFORLØBET
  • Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.

   Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

   Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

   Du kan finde mere information om elevløn via linket her.
 • FAG PÅ UDDANNELSEN
  • På EUX uddannelsens hovedforløb har du uddannelsesspecifikke fag, valgfrie specialefag og gymnasiale fag.

   De uddannelsesspecifikke fag er:
   · Mødet med borgeren og patienten
   · Det sammenhængende borger og patientforløb
   · Kvalitet og udvikling
   · Somatisk sygdom og sygepleje
   · Psykisk sygdom og sygepleje
   · Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
   · Farmakologi og medicinhåndtering

   De valgfrie uddannelsesspecifikke fag er:
   · SOSU-assistenten som teamleder
   · Netværk og samskabelse med udsatte grupper
   · Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
   · Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
   · SOSU-assistentens rolle v. indlæggelse af borger m. demens
   · Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
   · Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
   · SOSU-assistentens opgaver i forhold til livets afslutning

   De gymnasiale fag er:
   · Dansk A
   · Engelsk B
   · Samfundsfag B
   · Matematik B
   · Kommunikation/IT C
   · Biologi C
   · Psykologi C
   · Kemi B
   · 2 x valgfag (matematik A eller psykologi B og idræt C)

   Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

   Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

 • TALENTSPOR
 • PRAKTIK
  • Du kommer i praktik, mens du læser på EUX uddannelsens hovedforløb. Din praktik foregår hos den kommune eller region, hvor du er ansat.

   Din praktik kan være på et sygehus, i psykiatrien eller i ældreplejen. Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.

   Du kan også komme i praktik i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en praktikaftale for dig. Lige nu kan vi tilbyde praktik i Norge, Tyskland, England, Island, Færøerne, Finland, Slovenien og Spanien.

 • NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Yderligere info

Kontakt


Lisbet Sørensen
Uddannelsesvejleder, SSA Fredericia

  +45 79 211 344
  +45 29 128 039
Stinne Høy Sørensen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 og SSA Horsens

  +45 79 211 253
  +45 40 242 203