Hovedforløb med EUX

På social- og sundhedsuddannelsen skal du bl.a. lære om omsorg og pleje til patienter med fysiske og psykiske sygdomme samt om rehabilitering og sundhedsfremme. På EUX uddannelsen har du også en række gymnasiale fag, hvilket også giver dig mulighed for videreuddannelse. At arbejde med mennesker stiller også krav til dine personlige egenskaber. Der skal personlige og medmenneskelige kompetencer til. Derfor kræver uddannelsen også et højt, personligt engagement. Du skal ville yde pleje og omsorg på et højt niveau.

 

Vejle

Varighed
3½ år

Næste
uddannelsesstart:
august 2018

Elevløn

Fakta

 • ANSØGNINGSFRIST OG UDDANNELSESSTART
  • Vil du uddannes i EUX Velfærd hovedforløb på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, skal du søge en uddannelsesaftale hos Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Region Midt eller Region Syd.

   Du skal søge direkte hos den kommune eller region, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

   I 2019 starter der nyt hold i uge 32 på skolen i Vejle. Hold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig antal elever.

   For ansøgning til opstart i uge 32 er vilkårene: Alle jobopslag til elevstillingerne er at finde på kommunernes og regionernes egne hjemmesider. Vi linker til kommunernes og regionernes sider (se nedenfor). Det er kommunerne og regionerne der er ansættende myndighed.

   OBS: Der bliver offentliggjort datoer for optag i 2019 i efteråret 2018

   For at søge ind på uddannelsen til EUX Velfærd hovedforløb skal du skal have gennemført Grundforløb 2 EUX Velfærd. Du skal have bestået alle C-niveau grundfag fra grundforløbet. Derudover skal førstehjælp og brandbekæmpelse også være bestået.

   · Horsens Kommune- Link til ansøgning
   · Hedensted Kommune - link til ansøgning
   · Vejle Kommune - link til ansøgning
   · Fredericia Kommune - link til ansøgning
   · Kolding Kommune - link til ansøgning
   · Region Midt - link til ansøgning
   · Region Syd - link til ansøgning

 • ADGANGSKRAV
  • Du skal have bestået EUX uddannelsens Grundforløb 2, før du kan søge ind på EUX uddannelsens hovedforløb.
 • ØKONOMI PÅ HOVEDFORLØBET
  • Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn.

   Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

   Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

   Du kan finde mere information om elevløn via linket her.
 • MØDETIDER
  • Jeres ringetider vil være:
   Mandag 8.15 – 15.00
   Tirsdag 8.05 – 14.55
   Onsdag 8.15 – 15.00
   Torsdag 8.05 – 14.55
   Fredag 8.15 – 14.00

   Frokostpause på Campus kl. 11:20 - 11:50
   Frokostpause på SOSU kl. 12:30 - 13:00

 • FAG PÅ UDDANNELSEN
  • På EUX uddannelsens hovedforløb har du uddannelsesspecifikke fag, valgfrie specialefag og gymnasiale fag.

   De uddannelsesspecifikke fag er:
   · Mødet med borgeren og patienten
   · Det sammenhængende borger og patientforløb
   · Kvalitet og udvikling
   · Somatisk sygdom og sygepleje
   · Psykisk sygdom og sygepleje
   · Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
   · Farmakologi og medicinhåndtering

   De valgfrie uddannelsesspecifikke fag er:
   · SOSU-assistenten som teamleder
   · Netværk og samskabelse med udsatte grupper
   · Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
   · Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
   · SOSU-assistentens rolle v. indlæggelse af borger m. demens
   · Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
   · Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
   · SOSU-assistentens opgaver i forhold til livets afslutning

   De gymnasiale fag er:
   · Dansk A
   · Engelsk B
   · Samfundsfag B
   · Matematik B
   · Kommunikation/IT C
   · Biologi C
   · Psykologi C
   · Kemi B
   · 2 x valgfag (matematik A eller psykologi B og idræt C)

   Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

   Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

 • TALENTSPOR
  • HAR DU VILJE OG MOTIVATION TIL AT YDE EN SÆRLIG INDSATS?
   KAN DU LIDE AT UDFORDRE DIG SELV?

   Så er talentsporet på social- og sundhedsassistentuddannelsen måske noget for dig. Når du vælger talentsporet, vil du i dele af undervisningen blive udfordret og vurderet på et højere fagligt niveau. På talentsporet har du tre af uddannelsens fag på højere niveau (ekspert niveau):
   Den sammenhængende borger- og patientforløb
   Somatisk sygdom og sygepleje
   Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

   De øvrige fag følger du på samme niveau, som i den ordinære uddannelse. Praktikmålene i uddannelsen er de samme for alle elever.

   At arbejde på højere niveau – ekspert niveau vil sige, at du øver og træner:
   - At argumentere for dine løsninger på opståede problemer.
   - At bruge allerede opnåede kompetencer i en ny situation.
   - At arbejde med overblik og deltage i innovative processer.
   - At vurdere og begrunde din handlinger.
   - At kommunikere din faglighed.

   Hvordan vælger jeg talentsporet?
   Du skal vælge talentsporet, når du indgår en uddannelsesaftale med en kommune eller region. Du kan ikke vælge talentsporet til senere i din uddannelse, men du kan godt vælge det fra under din uddannelse. Det vil fremgå af dit uddannelsesbevis, at du har fulgt talentsporet på din uddannelse.

 • PRAKTIK
  • Du kommer i praktik, mens du læser på EUX uddannelsens hovedforløb. Din praktik foregår hos den kommune eller region, hvor du er ansat.

   Din praktik kan være på et sygehus, i psykiatrien eller i ældreplejen. Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.

   Du kan også komme i praktik i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en praktikaftale for dig. Lige nu kan vi tilbyde praktik i Norge, Tyskland, England, Island, Færøerne, Finland, Slovenien og Spanien.

 • NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS

Yderligere info

Kontakt


Ulla Sundgaard Reimer
Uddannelsesvejleder SSH, SSA i Vejle, SSH Fredericia samt GF2 Fredericia og Vejle

  +45 29 128 038