Grundforløb 1 EUX Velfærd

Grundforløb 1 er første trin i et sammenhængende uddannelsesforløb på EUX uddannelsen. Du får mulighed for at få afklaret dine ønsker om uddannelse og dine muligheder samt forberede dig til Grundforløb 2.

Horsens, Vejle,
Fredericia, Kolding

Varighed
20 uger

Næste
uddannelsesstart:
august 2018

Fakta

 • UDDANNELSESSTART OG ANSØGNINGSFRIST
  • EUX Velfærd Grundforløb 1 starter til august 2018 i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding.
   Ansøgningsfristen er den 15. marts 2018.

 • ADGANGSKRAV
  • Du kan søge ind på EUX uddannelsens Grundforløb 1, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det sidste år.
    

   Du kan kun starte på Grundforløb 1 én gang.

   Mindst 02 i både dansk og matematik

   Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik. Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

   Grundlæggende kompetencer


   Som elev på EUX uddannelsen skal du have en række grundlæggende kompetencer:

   • • Du er indstillet på at arbejde for sagen
   • • Du ønsker at se din uddannelse i et længere og bredere perspektiv
   • • Du kan bruge både hoved og hænder
   • • Du har gode læseforudsætninger
   • • Du er motiveret og god til at samarbejde
   • • Du kan arbejde selvstændigt
   • • Du er mødestabil


   Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til grundforløb 1? Ring til os, og vi hjælper dig med at finde ud af det.

 • ER DU OVER 25 ÅR?
  • Er du over 25 år?

   Skal du tage uddannelsen som voksenuddannelse - EUV.

   Skolens uddannelsesvejledere laver en realkompetencevurdering af alle ansøgere over 25 år.
   Den foretages på baggrund af din ansøgning til Grundforløb 2.

   Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af skolens uddannelsesvejledere

 • ØKONOMI
  • Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 

   SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

   Sådan søger du SU

   Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

   SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

   Ungdomskort

   Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

 • FAG PÅ UDDANNELSEN
  • På EUX uddannelsens Grundforløb 1 har du erhvervsfag og gymnasiale fag

   Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:

   • • Erhvervsintroduktion
   • • Kommunikation og samarbejde
   • • Det sunde menneske
   • • Det gode arbejdsliv
   • • Innovationsprojekt

   De gymnasiale fag er:

   • • Dansk C
   • • Engelsk C
   • • Samfundsfag C

   Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

 • NYTTIGE DOKUMENTER OG LINKS
  • Dokumenter, vejledninger og lovstof til brug på grundforløbet

   Fælles for alle elever:


   • DocX | Retningslinjer for opgaveskrivning endelig udgave Download
   • PDF | LUP generel information januar 2017 Download
   • PDF | Klagevejledning SOSU FVH Download
   • PDF | Ordensregler og retningslinier Download


   Særligt for Grundforløb 1


   • PDF | Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse oktober 2017 Download
   • PDF | Ramme for proeve i grundfag januar 2017 Download
   • PDF | LUP GF1 EUD og EUX januar 2017 Download


   Turnusplan
   Studieture


   • PDF | INDENLANDSKE STUDIETURE PAA GF1 Download


   Love og bekendtgørelser:Yderligere info

Kontakt


Anette Risum-Hansen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 Vejle. SSH Horsens

  +45 79 211 226
  +45 21 486 288
Stinne Høy Sørensen
Uddannelsesvejleder GF1 & GF2 og SSA Horsens

  +45 79 211 253
  +45 40 242 203