Persondata

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Social- og sundhedsskolen Fredericia-vejle-Horsens er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger på sosufvh.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Sende målrettet forretningsmæssig markedsføring (PraksisInfo) via e-mail

3. Kategorier af personoplysninger
3.1 Hvilke af dine personoplysninger benytter vi?
Navn
Email
Brug af vores elektroniske services fx hjemmeside
Når du besøger sosufvh.dk benytter vi cookieteknologi til at genkende din computer eller mobiltelefon, så vi bedst muligt kan servicere dig og målrette vores markedsføring. En cookie er en tekstfil, der fortæller os, hvor lang tid du besøger vores hjemmeside, om du har besøgt os før, hvilke sektioner du besøger mv. Cookieinformationer, der bruges til statisk, er anonyme. Cookies kan dog også indsamle personoplysninger om dig, såsom din IP adresse og dine præferencer.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Personoplysningerne er alene indsamlet i forbindelse med tilmelding til PraksisInfo og din interaktion med PraksisInfo og hjemmesiden.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer i udgangspunktet dine personlysninger indtil at samtykket trækkes tilbage/du afmelder PraksisInfo.

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at afmelde nyhedsbrevet via et link du finder nederst i alle nyhedsbreve eller ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår på hjemmesiden.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk