Rygepolitik på SOSU FVH

Hvorfor har vi Røgfri skoletid?

 • For at sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø til dig som elev, kursist eller medarbejder.
 • For at skabe sammenhæng mellem regler på skolen og den praksis, du møder som ansat.
 • For at sikre, at du ikke begynder at ryge, som konsekvens af at du ser andre ryge.
 • Vi støtter op om Røgfri fremtid 2030.
 • Rygepolitik

 • Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden på vores SOSU FVH-lokaliteter.
 • Rygeforbuddet gælder også udenfor skolens matrikel i skoletiden.
 • Rygeforbuddet gælder alle typer af rygning herunder E-cigaretter, vandpiber og snus.
 • Skolen tilbyder hjælp til at gennemføre en røgfri skoledag.

 • Støtte og vejledning, så du kan gennemføre en røgfri skoledag.

 • Hvis du ønsker at stoppe med at ryge – tilbyder vi gratis rygestopkurser ved uddannet rygestopinstruktører.
 • Hvis du synes det er svært at stoppe med at ryge, tilbyder vi også støtte og vejledning til at overholde en røgfri skoledag uden cigaretter. Vi har uddannet personale til at varetage korte samtaler med dig.
 • Vi har fokus på et studiemiljø, der understøtter sunde fællesskaber. Her kan du f.eks. spille bordtennis, lave puslespil, hygge dig i vores sofamiljøer/lounge faciliteter.
 • Hvad sker der, hvis jeg bryder skolens rygepolitik?

 • Hvis du observeres i at ryge, registreres det i din digitale elevmappe. Du vil herefter blive kontaktet af skolens rygestoprådgiver med henblik på støtte og vejledning, så du kan overholde en røgfri skoledag.
 • Observeres du anden gang i at ryge, modtager du en mundtlig advarsel. Denne arkiveres i din digitale elevmappe. Er du under 18 år, orienteres dine forældre/værge.
 • Observeres du tredje gang i at ryge, modtager du en skriftlig advarsel af skolens uddannelsesvejleder eller afdelingsleder. Den skriftlige advarsel sendes til dig i din E-Boks og arkiveres samtidig i din digitale elevmappe. Er du under 18 år, sendes den skriftlige advarsel til dine forældre/værge.
 • Observeres du fjerde gang i at ryge, bliver du hjemsendt fra skolen i et antal dage, som besluttes af afdelingslederen og ansættende myndighed underrettes samtidig. Dette dokumenteres og arkiveres i din digitale elevmappe.

 • Ved efterfølgende reaktioner træffer afdelingslederen beslutning om udelukkelse af skolen og følger de regler, der er beskrevet i studie- og ordensreglerne.
  Henvend dig gerne til skolen inden skolestart for hjælp til at overholde røgfri skoletid på tlf. 79 211 200

  Links

  Rygestop Horsens kommune
  Rygestop Vejle Kommune
  Rygestop Fredericia kommune
  Rygestop Kolding kommune

  Apps

  https://xhale.dk/ eller hent x-hale appen (det digitale rygestop til unge)
  https://ekvit.dk/ eller hent e-kvit appen (det digitale rygestop til voksne)

  Læs mere om rygning og rygestop på cancer.dk