Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

AMU er efteruddannelse til ufaglærte og faglærte, f.eks. omsorgs-
medhjælpere, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det er også muligt for ledige og selvstændige at deltage.

AMU-uddannelser kan tages enkeltvis eller sammensættes, alt efter behov. Formålet er at bidrage til et fleksibelt arbejdsmarked, hvor behovet for efterspurgte kvalifikationer og kompetencer dækkes. Inden for ovennævnte områder er der som udgangspunkt ikke deltagerbetaling. Der kan søges VEU-godtgørelse og befordringstilskud til beskæftigede.

AMU-uddannelser:

Vi udbyder uddannelser inden for følgende hovedområder:

  • Pædagogisk arbejde med børn og unge
  • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
  • Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
  • Individuel kompetencevurdering i AMU

Du kan se muligheder under aktuelt udbud og på epos-amu.dk.  Kontakt

Charlotte Bøgebjerg Løvendahl
Kursussekretær

  +45 79 211 290