Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

MU er efteruddannelse rettet mod ufaglærte og faglærte. Det kan fx være omsorgs-
medhjælpere, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det er også muligt for ledige og selvstændige at deltage.

AMU-uddannelser kan tages enkeltvis eller sammensættes, alt efter behov. Formålet er at bidrage til et fleksibelt arbejdsmarked, hvor behovet for efterspurgte kvalifikationer og kompetencer dækkes. Inden for ovennævnte områder er der som udgangspunkt ikke deltagerbetaling. Der kan søges VEU-godtgørelse og befordringstilskud til beskæftigede.

AMU-uddannelser:

Vi udbyder uddannelser inden for følgende hovedområder:

  • Pædagogisk arbejde med børn og unge
  • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
  • Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
  • Individuel kompetencevurdering i AMU

Du kan se muligheder under aktuelt udbud og på epos-amu.dk.

No items found.

Når vi sammen har afklaret, hvilke AMU-uddannelser der dækker jeres behov og ønsker, opretter vi et forløb og sender indkaldelse til deltagere. Uddannelsen kan foregå i skolens lokaler, men kan også afvikles i jeres lokaler. Uddannelsens varighed afhænger af beskrivelsen i AMU-målene. Uddannelsen kan tilrettelægge som samlede eller som modulopdelte forløb.

Fra 1. januar 2020 afsluttes alle AMU-uddannelser med en prøve. Kursusdeltageren skal bestå prøven for at få et AMU-bevis. Hvis kursusdeltageren ikke består prøven, kan vedkommende gå op til omprøve eller få et deltagerbevis. Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-uddannelse, er automatisk tilmeldt prøven.

Prøven afholdes fortrinsvis på uddannelsens sidste dag, medmindre der informeres om andet på uddannelsens første dag. Deltagerne modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag. Deltagerne oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag samt evt. særlige prøvevilkår.

Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven, medmindre andet oplyses på uddannelsens første dag.

Deltageren har ret til én omprøve. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af deltageren til skolen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse.

Yderligere information om prøver i AMU fremgår af ministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/amu-proever
   

AMU-kurser er som hovedregel gratis for faglærte og ufaglærte. På ganske få forløb kan der være tale om en lille deltagerbetaling pr. deltager pr. dag.

Der betales fuld pris for deltagere, som har en uddannelse på et højere niveau end erhvervsskole.

Voksen- og Efterudannelse (VEU)
En virksomhed kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud til deltagere på AMU-kurser, såfremt de får fuld løn under kurset. VEU-godtgørelsen svarer til 100% af højeste dagpengesats for en fuldtidsansat medarbejder.
Der kan ikke søges VEU-godtgørelse til deltagere med højere uddannelse end på erhvervsskole-niveau.

No items found.

Kontakt

Kontakt Charlotte Bøgebjerg Løvendahl på email: chl@sosufvh.dk  eller telefon:+45 79 211 290

Charlotte Bøgebjerg Løvendahl

Uddannelsessekretær

  +45 79 211 290
  3044 6397

Kontakt Mette Flensburg Olesen på email: mfo@sosufvh.dk eller telefon:

Mette Flensburg Olesen

Underviser

  4049 0122