Politikker

Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om åben uddannelse. Skolen er godkendt til at udbyde uddannelser inden for følgende fire Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB):

· Nr. 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge
· Nr. 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
· Nr. 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
· Nr. 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU
Kontakt

Pia Ranck
Afdelingsleder for efter- og videreuddannelse (EVI), nye uddannelser og FØR EUD aktiviteter

  +45 79 211 272
  +45 23 845 291
Charlotte Bøgebjerg Løvendahl
Kursussekretær

  +45 79 211 290