Vores tætte samarbejde

Vi tror på tætte samarbejdsrelationer både lokalt, nationalt og internationalt. Det er med til at udvikle os som efter- og videreuddannelsestilbud og med til at styrke videndeling på tværs af organisationer/medarbejdere. Det er også med til at støtte op om en høj grad af professionel opgaveløsning.

Vi har igennem de sidste par år arbejdet målrettet med strategisk netværk som en naturlig del af vores arbejde.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens tilslutter sig nedenstående Code of Conduct og den landsdækkende samarbejdsaftale for alle landets social- og sundhedsskoler på AMU.

Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelserne
Samarbejdsaftale AMU marts 2019

Vi har indgået en forpligtende samarbejdsaftale med social- og sundhedsskolerne i Region Midt og Region Nord. Formålet med samarbejdsaftalen er at iværksætte et gensidigt forpligtende samarbejde mellem SOSU Skive-Thisted-Viborg, Social- og Sundhedsskolen Herning, SOSU Østjylland, SOSU Nord og Randers Social- og Sundhedsskole på efter- og videreuddannelsesområdet med henblik på at styrke skolernes mulighed for at imødekomme arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling inden for skolernes brancheområder.

Vi forventer snarest at indgå i tilsvarende forpligtende samarbejde med social- og sundhedsskolerne i Region Syddanmark.

Samarbejdsaftale Midt Nord Samarbejdsaftale SOSU-skolerne EVU

Nedenfor nævnes nogle få eksempler på forskellige typer af samarbejder og netværk, som vi indgår i:
• Regionalt samarbejde i Region Syd om "Sammen om velfærd"
• Internationalt samarbejde omkring kursusforløb i Kina
• Tværgående udviklingsprojekt i samarbejde med 8 andre social- og sundhedsskoler omkring læringsudbytte i AMU (TUP15)
• VEU-Center samarbejder
• Samarbejde med Erhvervsakademi Kolding omkring Akademiuddannelse i "sundhedspraksis"

Kontakt Charlotte Bøgebjerg Løvendahl på email: chl@sosufvh.dk  eller telefon:+45 79 211 290

Charlotte Bøgebjerg Løvendahl

Uddannelsessekretær

  +45 79 211 290
  3044 6397