Elevrådet

I elevrådet har vi indflydelse på studiemiljøet på skolen, det gør vi blandt andet ved at arbejde for det sociale fællesskab ved forskellige arrangementer som vi både selv arrangerer eller i samarbejde med de lokale sundhedsudvalg. Vi afholder elevrådsmøde en gang hver måned, som foregår i skoletiden. Elevrådet debatterer emner, som har betydning for elevernes trivslen på skolen. Vi tager også emner op som elevrådet undrer sig over, eller som andre elever har efterspurgt. Derfor er det vigtigt at alle klasser på skolen er repræsenteret i elevrådet, da de er talerør for klassen.
Hvert halve år afholdes der et tværgående elevrådsmøde, på tværs af vores 4 matrikler. Medlemmer fra elevrådet indgår i skolens bestyrelsen, i de lokale uddannelses udvalg og kan også deltage i erhvervsskolernes elevorganisation. Som elevrådsmedlem oplever man at være en del af et større fællesskab på tværs af klasser og uddannelser.