Børns motorik, sansning og bevægelse I

Efter endt uddannelse vil du have viden om børns sansemotoriske udvikling, og hvilken betyd-ning den har for deres trivsel og udvikling generelt. Kurset vil give dig kendskab til, hvordan du kan være med til at fremme og understøtte børns sansemotoriske udvikling gennem iværksatte aktiviteter i et inkluderende læringsmiljø, der er tilpasset, så alle børn har deltagelsesmulig-hed. Du lærer, hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer på bevægeaktiviteter, så de er med til at give børn alsidige muligheder for at gøre brug af og lære gennem krop og sanser.

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælpere. Arbejdsmar-kedsuddannelsen er især målrettet medarbejdere, der ikke har arbejdet målrettet med lære-planstemaer og kun har mindre viden og praktisk erfaring med at arbejde med fokus på børns motorik, sanser og bevægelse.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
14.-16. marts 2023


Antal dage:
3


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
48734


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
0-1999 kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200