Det meningsfulde liv – mennesker med demens

Du arbejder ud fra en demensfaglig viden med særlig fokus på aktiviteter i relation til mennesker med demens. Med udgangspunkt i en personcentreret tilgang har du særligt fokus på aktivitetens betydning for meningsfuldhed og forøget livskvalitet. Du arbejder desuden med planlægning af og evaluering af aktiviteter både i forhold til individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter. Endelig får du fokus på relationsskabende faktorer, herunder kommunikationens betydning i oplevede meningsfulde aktiviteter hos mennesker med demenssygdom

Målgruppe:
Medarbejdere, der arbejder i job eller søger job svarende til social- og sundhedshjælpere henholdsvis social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter m.fl., og som har erfaring med arbejdet med personer med demens. Det anbefales, at man i forvejen har kendskab til arbejdet med mennesker med demens i egen praksis, og at man har en grundlæggende viden om demenssygdom svarende til arbejdsmarkedsuddannelsen 42673 ”Personer med demens, sygdomskendskab” og/eller 44327 ”Omsorg for personer med demens” eller lignende kvalifikationer.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
21.-25. august 2023


Antal dage:
5


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
49241


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200