Injektion af medicin

Efter uddannelsen kan du udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Du kan vælge injektionssted og -teknik og informere borgeren om dine handlinger, og du har kendskab til virkning og bivirkning ved subkutan og intramuskulær injektion af lægemidler. Du kan desuden gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
13. september 2023


Antal dage:
1


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
47968


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200