Oplæringsvejleder PAU- og SOSU-elever - (Efterår)

Uddannelsen er en basisuddannelse for oplaeringsvejledere, der som en del af det daglige arbejde tilrettelaegger og gennemfll)rer vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer hos elever, som er i oplaering som paedagogiske assistenter, social- og sundhedshjaelpere eller social og sundhedsassistenter.

Målgruppe:
Paedagogiske assistenter, social- og sundhedshjaelpere og social- og sundhedsassistenter. Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobomradet og har uddannelsesmaessige forudscetninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner elever til.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
4.-7. september, 25.-28. september og 24.-26. oktober 2023


Antal dage:
11


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
49970


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Horsens


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/26

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200