Samarbejde med pårørende

Formålet med kurset er, at deltagerne får styrket deres færdigheder i at indgå og udvikle det professionelle samarbejde med pårørende med udgangspunkt i og forståelse for borgerens og de pårørendes livssituation, forudsætninger og ønsker.

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedshjælpere i hjemmeplejen og på plejecentre samt til social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og den sekundære sundhedssektor.

Info og tilmelding
via voksenuddannelse.dk

Praktiske oplysninger

Dato:
22.-24. august 2023


Antal dage:
3


Mødetider:
8.00 – 15.24


AMU-nr.:
45602


Undervisningssted:
Social- og Sundhedsskolen Vejle


Uddannelsestype:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)


Pris:
kr.


VEU godtgørelse svarer til dagpengesatsen og kan søges af arbejdsgiver på voksenuddannelse.dk


Min/max deltager antal:
22/24

Hvis du er ledig så ring på:
+45 79 211 200