Bliv censor

Vil du være censor

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har et engageret censorkorps, der består af personale fra praksis og kolleger fra andre social- og sundhedsskoler.

Vi søger løbende censorer til de afsluttende prøver på hhv. Grundforløbene, SSH, SSA og PA uddannelserne. Hvis du er interesseret, modtager vi gerne din ansøgning, som udfyldes her.

Vær opmærksom på, at der i den elektroniske ansøgning skal uploades CV og dokumentation for uddannelse.

Du kan finde ansøgningsskemaet herunder og læse mere om de krav, der stilles ved censorgodkendelse til vores uddannelser.
Ansøgningsskema og kriterier for godkendelse

Når du er godkendt som ekstern censor, vil du løbende blive kontaktet i forhold til censoropgaver. Se mere information om censoropgaven, lovgivning og honorering her.