Bliv censor

Vil du være censor

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har et engageret censorkorps, der består af personale fra praksis og kolleger fra andre social- og sundhedsskoler.

Vi søger løbende censorer til de afsluttende prøver på hhv. Grundforløbene, SSH, SSA og PA uddannelserne. Hvis du er interesseret, modtager vi gerne din ansøgning, som udfyldes her.

Vær opmærksom på, at der i den elektroniske ansøgning skal uploades CV og dokumentation for uddannelse.

For at blive censor skal du have en faglig uddannelse på et højere niveau end det fagområde, du skal censurere for. Du kan læse mere om de krav, der stilles vedrørende censorgodkendelse her.
Kriterier for godkendelse af censorer SOSU FVH

Vi behandler løbende ansøgninger - du skal derfor påregne en behandlingstid på op til fire uger.

Når du er godkendt som ekstern censor, vil du løbende blive kontaktet i forhold til censoropgaver. Se mere information om censoropgaven, lovgivning og honorering her.