ERASMUS + VET MOBILITY CHARTER

Syd Konsortiet har fået tildelt ERASMUS + VET MOBILITY CHARTER frem til 2020 til brug for VET Mobility for Staff and Students. Som det fremgår af vedhæftede materiale forpligtiger Charteret os til at gennemføre mobilitetsprojekter af høj kvalitet.

Klik her for at se materialet