INVITATION TIL KONFERENCE OM UNGES VALG AF VELFÆRDSUDDANNELSERNE

Læs hele programmet her

De fleste unge fravælger erhvervsuddannelserne efter grundskolen, og tilvælger den gymnasiale vej. En udfordring der har været gældende i mange år til trods for at fremskrivninger viser, at der er stort behov for flere faglærte i fremtiden. Social- og Sundhedsuddannelserne er en af de erhvervsuddannelser, der trods flere store nationale og lokale rekrutteringskampagner, har svært ved at få de unge til at vælge en karrierevej ind i velfærdssektoren. Et fakta der afspejler sig kritisk i en sektor, hvor det er estimeret, at der i 2030 vil mangle 16.000 faglærte hænder, hvis det ikke lykkes at uddanne flere. En VIVE rapport udgivet i efteråret 2022 viser, at udfordringerne med at rekruttere flere til social- og sundhedsuddannelserne primært handler om image, og manglende viden on uddannelserne. Dette bakkes op af de unge elever på social- og sundhedsskolerne, der italesætter at stigmatiseringen af deres fag er meget udbredt i deres nære omverden.

Hvis de unges søgemønstre skal ændres, og social- og sundhedsuddannelserne skal gøres til et attraktivt førstevalg for de unge, er det derfor centralt at få et indblik i hvordan kendskabet til Social- og Sundhedsfagene kan øges, og imaget og stoltheden kan styrkes. En af indsatserne som VIVE rapporten har peget på, er brugen af unge rollemodeller, der viser vejen for andre unge. Det har 11 danske Social- og Sundhedsskoler testet i projekt UNG I VELFÆRD, hvor 150 rollemodeller/ ambassadører fra hele landet har deltaget på uddannelsesmesser, til Åbent Hus, besøg i folkeskoler og på efterskoler, samt i en lang række film og annoncer på de sociale medier. Rollemodellerne har også ved flere lejligheder mødt pressen og politikere, og har generelt været synlige i mediebilledet. Ved det nyligt afholdte DM I SKILLS var det ligeledes rollemodellerne der bemandede PRØV, MÆRK og FØL standene for både SOSU og Pædagogisk Assistent.

Rollemodellerne er alle unge, der har valgt en social- og sundhedsuddannelse. De unge er blevet trænet i at være rollemodel/ambassadør af Youtuber, Rasmus Brohave, der bl.a. er kendt for hans serie ”Hvad kan jeg blive”. Det har været en utraditionel og ny tilgang at benytte en kendt Youtuber til træning af de unge rollemodeller, men det har vist sig at være en succes.

På konferencen deles resultaterne fra de sidste 2 års arbejde med UNG I VELFÆRD projektet, der inviteres til dialog med både rollemodeller, skoler, KL, FOA og Danske regioner. Der bliver også mulighed for at møde Rasmus Brohave og SOME-specialist Katrine Emme Thielke, SKILLS Danmark, Erhvervsskolernes Elevorganisation, samt forsker Heidi Hesselberg Lauritzen, der har været med til at udarbejde VIVE rapporten om uddannelsernes image.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding:
Projektleder Pernille Benzon,
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
Mail: peb@sosufvh.dk,
Tlf: 21432272