Færdig på gymnasiet?

Hvis du vil arbejde med mennesker, er en uddannelse inden for sundhed og omsorg en god vej at vælge.

På Grundforløb 2 får du det rigtige miks af teori, praktisk træning og velfærdsteknolgi. Du får løn under hoveduddannelsen og adgang til videreuddannelse til sygeplejerske, pædagog m.m.

Uanset om du ønsker at arbejde på plejecenter, hospital, bosted, psykiatrien, vuggestue, børnehave eller noget helt andet så er Grundforløb 2 et godt sted at begynde.

Efter Grundforløb 2 kan du søge videre på hovedforløbet til Social og sundhedshjælper eller assistent.

Går du i 2 eller 3 g. eller sabbatist har du mulighed for at komme i studiepraktik i onsdag til fredag i uge 43 på vores skole i Fredericia eller Horsens.

Dag 1:
Demenssygdom. sygdomsforståelse og forløb. Vi undersøger det fysiologiske og adfærdsmæssige gennem teoretiske og praktiske øvelser.
Dag 2:
Besøg på aktivitetscenter for borgere med demens.
Dag 3:
Opsamling på besøg.
Simulation i vores plejestue med fokus på relationer og sanser i forhold til borgere med demens.

Opstart: Vi starter grundforløb 2 på alle vores afdelinger den 7. september 2023
Ansøgning: Du søger via optagelse.dk (ungdomsuddannelse)
Ansøgningsfrist: 1. september 2023
Økonomi: Grundforløbet er på SU. Hovedforløbet er elevløn.

Det uddannelsesspecifikke fag
I det uddannelsesspecifikke fag tager undervisningen udgangspunkt i sundhedsfaglige emner og problemstillinger, du som social- og sundhedsassistent kan komme ud for.
Vi arbejder med den professionelle rolle i forhold til mennesker, som har behov for hjælp og støtte i hverdagen.
Vi arbejder blandt andet med kommunikation, sygdomslære, anatomi og fysiologi, professionel omsorg og pleje, rehabilitering og førstehjælp.

Grundfag
På Grundforløb 2 møder du grundfagene Dansk D og naturfag E
På hovedforløbet møder du grundfagene Dansk C og naturfag C
Hvis du har bestået dansk på et højere niveau, vil du få et valgfag i stedet. Valgfaget vil omhandle det sundhedsfaglige område.

Job og videreuddannelsesmuligheder
Med både en studentereksamen og erhvervsuddannelse i ryggen står din fremtid åben.
Du bliver eftertragtet på arbejdsmarkedet og kan arbejde indenfor hele sundhedsområdet fx psykiatrien, ældreområdet eller sygehus.
Du har desuden masser af muligheder for at uddanne dig videre, fx til sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, socialrådgiver, med mere.