Kursus i injektion af medicin

Efter dette AMU-kursus kan du udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske læremidler og mest anvendte psykofarmaka. Du kan vælge injektionssted og -teknik og informere borgeren om dine handlinger, og du får kendskab til virkning og bivirkning ved subkutan og intramuskulær injektion af lægemidler. Du kan desuden gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

På baggrund af den viden du tidligere har erhvervet i din uddannelse til Social- og sundhedsassistent om lægemidlers virkning og bivirkning, kan du efter kurset udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og de mest anvendte psykofarmaka.

Du får også, på baggrund af AMU forløbet, viden om hud og musklers anatomi og fysiologi og kan derfor begrunde valg af injektionsteknik og informere borgeren om de handlinger, der skal foregå.

På baggrund af viden om lægemidlers subkutane og intramuskulære optagelse, kan du efter kurset også handle hensigtsmæssigt på afvigelser fra normale lokale reaktioner ved injektion, herunder videregive relevante observationer til tværfaglige samarbejdspartnere.

Læs mere om kurset i denne flyer >