Akademiuddannelser

Uddannelserne er målrettet social- og sundhedspersonale med praksiserfaring og andre tilsvarende kompetencer. 

Akademiuddannelserne giver formelt adgang til diplomuddannelserne. Den samlede uddannelse svarer til et årsværk (= 60 ECTS). Uddannelsen kan tages samlet eller med et modul ad gangen.

Der kan søges Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til akademiuddannelserne. SVU-satsen svarer til 60%
af dagpengesatsen. Der er mulighed for at søge midler ved Den Kommunale Kompetencefond. Denne kan støtte med op til kr. 25.000 inden for en periode på 12 måneder, hvis kursisten er kommunalt ansat og omfattet af overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet.
Gå til Den Kommunale Kompetencefond
.

I efter- og videreuddannelsesafdelingen tilbyder vi i samarbejde med IBA - Erhvervsakademi Kolding og SOSU SYD følgende akademimoduler under området Sundhedspraksis:                     

Pædagogik og kommunikation  -  Sammenhængende forløb - Download Akademibrochure


Yderligere info

Kontakt

Kontakt Charlotte Bøgebjerg Løvendahl på email: chl@sosufvh.dk  eller telefon:3044 6397
Charlotte Bøgebjerg Løvendahl
Kursussekretær

  +45 79 211 290
  3044 6397
Kontakt Helle Mølgaard Nielsen på email: hmn@sosufvh.dk eller telefon:4024 2202
Helle Mølgaard Nielsen
Uddannelsesvejleder og Før EUD konsulent, GF1+, GF1 og GF2 Kolding

  +45 79 211 312
  4024 2202
Kontakt Mette Flensburg Olesen på email: mfo@sosufvh.dk eller telefon:4049 0122
Mette Flensburg Olesen
Underviser

  4049 0122
Kontakt Tine Louise Jensen på email: tlj@sosufvh.dk eller telefon:5143 6829
Tine Louise Jensen
Underviser

  5143 6829