Akademiuddannelser

Uddannelserne er målrettet social- og sundhedspersonale med praksiserfaring og andre tilsvarende kompetencer. 

Akademiuddannelserne giver formelt adgang til diplomuddannelserne. Den samlede uddannelse svarer til et årsværk (= 60 ECTS). Uddannelsen kan tages samlet eller med et modul ad gangen.

Der kan søges Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til akademiuddannelserne. SVU-satsen svarer til 60%
af dagpengesatsen. Der er mulighed for at søge midler ved Den Kommunale Kompetencefond. Denne kan støtte med op til kr. 25.000 inden for en periode på 12 måneder, hvis kursisten er kommunalt ansat og omfattet af overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet.
Se mere her
.

I efter- og videreuddannelsesafdelingen tilbyder vi i samarbejde med IBA - Erhvervsakademi Kolding og SOSU SYD følgende akademimoduler under området Sundhedspraksis:                     

Pædagogik og kommunikation  -  Sammenhængende forløb - Akademibrochure


Yderligere info

Kontakt

Pia Ranck
Afdelingsleder for efter- og videreuddannelse (EVI), nye uddannelser og FØR EUD aktiviteter

  +45 79 211 272
  +45 23 845 291
Charlotte Bøgebjerg Løvendahl
Kursussekretær

  +45 79 211 290