Naturen skal ind i undervisningen på social- og sundhedsuddannelsen i Vejle

De studerende på Social- og Sundhedsskolen i Vejle skal have større viden om, hvordan naturen kan bruges i omsorgsarbejdet. Det er omdrejningspunktet for projekt CARE OUTSIDE, som A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 14,6 millioner kroner til.

På toppen af Social- og Sundhedsskolen i Vejle skal der bygges en taghave, Velfærdshaven. Velfærdshaven er kernen i projektet CARE OUTSIDE og skal fungere som et udendørs undervisningsrum, der giver mulighed for at integrere naturen i undervisningen. Ønsket er, at de studerende lærer om, hvordan naturen styrker både læring, sociale kompetencer, fysisk aktivitet og psykisk restitution for mennesker på plejecentre, psykiatriske afdelinger og bosteder. I projektet afprøves det også, om inddragelsen af naturen i undervisningen kan hjælpe flere studerende med at gennemføre uddannelsen og leve et sundere liv.

A.P. Møller Fonden støtter projektet for at styrke social- og sundhedsuddannelserne generelt og bidrage til, at flere gennemfører uddannelsen. Det er samtidig Fondens ambition, at projektet bidrager til at styrke de kommende SOSU-medarbejderes egen sundhed og kompetencer til at inddrage naturen for på den måde at styrke arbejdet med borgerne.

Projektet varer i fem år og er et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen i Vejle, Vejle Kommune samt Københavns Universitet.

Direktør for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Jacob Bro, siger:
Vi er meget taknemmelige for, at A.P Møller Fonden kan se mulighederne i projekt CARE OUTSIDE. Vores fornemmeste opgave som skole er at støtte eleverne i deres læring og livsmestring, så de får de bedste betingelser for at gennemføre deres uddannelse og blive dygtige og værdsatte medarbejdere i en sektor med stor mangel på faglærte. Med den flotte bevilling kan vi nu styrke både indlæring, sociale kompetencer, fysisk aktivitetsniveau og psykisk restitution gennem adgang til naturmiljøer på skolen. Vi er sikre på, at vores projekt ikke kun vil komme Social- og Sundhedsskolerne til gode, men at erhvervsuddannelserne generelt vil kunne drage nytte af erfaringerne i projekt CARE OUTSIDE.

Jens Ejner Christensen, Borgmester i Vejle Kommune siger:
I Vejle Kommune er vi rigtig glade for, at vores senior-område er en del af projekt Care OUTSIDE, og for at A.P. Møller Fonden har valgt at støtte projektet. Vi arbejder hele tiden målrettet på at skabe nye og innovative læringsmiljøer for vores elever. Vi har en stor arbejdskraftudfordring, og vi håber, at projektet vil være med til at sikre, at endnu flere elever gennemfører uddannelsen. Og så glæder vi os til, at fremtidens social- og sundhedshjælpere og assistenter i højere grad vil inddrage naturen i arbejdet med vores ældre borgere. Vi ser det også som en styrke, at projektet via Københavns Universitet bliver evalueret, så vi også sikrer, at vi får en valid og bæredygtig viden inden for området.

Lektor Dorthe Varning Poulsen, Natur, Sundhed & Design, IGN, Københavns Universitet siger:
Der er et stort potentiale i at inddrage naturen til at understøtte livsmestring og læringspotentiale hos eleverne på social- og sundhedsuddannelserne. Fra universitetets side ser vi frem til at kunne indgå i projektet med evidensbaseret sundhedsdesign af Velfærdshaven, kompetenceforløb for undervisere og oplæringsvejledere samt integrering af naturaktiviteter i undervisningen af elever på Social- og Sundhedsskolerne, og i oplæring i kommuner og regioner. Evalueringen af projektet vil bidrage med ny viden om, hvordan naturintegreret undervisning i et særligt designet havemiljø kan bidrage til at understøtte eleverne i at gennemføre deres uddannelse og bringe viden om naturens sundhedsfremmende virkninger med ud i deres praksis.

FAKTA
Social- og sundhedsuddannelserne er Danmarks tredje største indgang til erhvervsuddannelse, hvor der årligt optages ca. 5000 elever fordelt på 14 skoler. SOSU-medarbejdere understøtter en bred gruppe af borgere på landets plejecentre, i hjemmeplejen, på bosteder, hospitaler og i psykiatrien.
CARE OUTSIDE handler om at styrke eleverne på de danske Social- og Sundhedsskolers læringsudbytte og livsmestring gennem naturintegreret undervisning.

De fire elementer i projekt CARE OUTSIDE
1. At udvikle et udendørs undervisningsrum, Velfærdshaven, der kan udfordre og understøtte måden at tænke naturen ind i de studerendes læring, dannelse og livsmestring på social- og sundhedsuddannelserne.

2. At styrke de studerendes læringsudbytte og livsmestring samt tilgang til faglige og sociale fællesskaber, gennem naturintegreret undervisning.

3. At undersøge om læringen kan bæres med ud på plejecentre, psykiatriske afdelinger og bosteder, hvor social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassister har deres arbejdsområde.

4. Via effektmåling at bidrage til at skabe ny, generaliserbar og praksisorienteret viden om, hvordan, og med hvilken virkning, naturbaseret læring kan integreres i fagene på Social- og Sundhedsskolerne samt i praksis på landets plejecentre, sygehuse, i psykiatrien og hjemmeplejen. Herunder også udvikling af Teach-the-Teacher program samt konceptmanual for integrering og brug af naturinterventioner og -miljøer ind i social- og sundhedsuddannelserne.

Kontakt:
Presseansvarlig Pernille Benzon, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
Tlf. 21432272
Mail: peb@sosufvh.dk

Kontakt Pernille Benzon på email: peb@sosufvh.dk eller telefon:+45 79 211 370

Pernille Benzon

Skoleansvarlig for kommunikation og marketing

  +45 79 211 370
  2143 2272