Skolen

Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle - Horsens uddanner til fremtiden.

Skolen skal give mulighed for, at eleverne erhverver almene uddannelseskvalifikationer som grundlag for videreuddannelse og give dem lyst til livslang læring.

Social- og Sundhedsskolens formål er at uddanne medarbejdere til pleje- og omsorgsområdet samt det pædagogiske område, så de matcher samfundets behov.

Skolen skal give mulighed for, at eleverne erhverver almene uddannelseskvalifikationer som grundlag for videreuddannelse og give dem lyst til livslang læring.

Skolen skal bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
Social- og Sundhedsskolens opgave er endvidere at udvikle og udbyde relevant efter- og videreuddannelse indenfor området.