Optagelsesprøve

Hvis du er tilmeldt en uddannelse på skolen og ikke opfylder kravene på 02 i dansk og skriftlig matematik, bliver du automatisk inviteret til en optagelsesprøve. Optagelsesprøven afvikles på en af skolens afdelinger og består af en samtale med en uddannelsesvejleder og faglige prøver i fagene dansk og/eller matematik.

De faglige prøver afvikles som udgangspunkt på afdelingen i Vejle kl. 13-15 og mødetidspunktet for deltagelse ved prøverne er kl. 12.30, ½ time inden start. Fra kl. 12.30-13.00 vil der være et fælles informationsmøde for deltagere ved prøven, hvor selve prøveforløbet bliver gennemgået og hvor du har mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis du skal til optagelsesprøve, vil du senest 3 dage inden prøven modtage du en invitation til optagelsesprøven, hvoraf det fremgår hvor og hvornår du skal møde til optagelsesprøve. Sammen med invitationen modtager du også information om regler og rammer for de faglige prøver samt besked om godkendelse af eventuelle særlige prøvevilkår.

De faglige prøver varer 2 timer og skolen sørger for, at du har en computer til rådighed ved prøverne. På computeren er installeret et oplæsningsprogram, som du kan benytte ved begge prøver. Prøven i dansk er digital og papirudgave og prøven i matematik er papirudgave. Du modtager eksempler på prøverne sammen med invitationen til optagelsesprøven, så du har mulighed for at øve dig inden selve prøven.

Når du tilmelder dig uddannelsen har du mulighed for at skrive, hvis du har brug for særlige prøvevilkår og beskrive hvilke ting, det drejer sig om.

Tilbud om særlige prøvevilkår vedrører ansøgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, med tilsvarende vanskeligheder og med andet modersmål end dansk og der må ikke ske en ændringer af prøvens niveau jf. §18 i BEK. Nr. 1519 af 16/12/2013. Det er skolen som godkender de særlige prøvevilkår.
Du får resultatet af optagelsesprøven af en uddannelsesvejleder, når skolens har modtaget svar på censuren.

Du kan komme til optagelsesprøve på flg. datoer:
Mandag den 15. april 2024
Mandag den 24. juni 2024
Mandag den 5. august 2024
Mandag den 7. oktober 2024
Mandag den 9. december 2024 – Leder frem til januar optag 2025
Mandag den 6. januar 2025