AKADEMIUDDANNELSER

Har du et ønske om at få mere teori på det, du udfører til daglig, så er en akademiuddannelse måske lige det, du søger. 

Vi udbyder akademiuddannelse i Sundhedspraksis i samarbejde med University College Lillebælt (UCL). Du kan se det aktuelle udbud på UCL's hjemmeside.

Uddannelsen er målrettet faglige medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område, der har brug for en overbygning på en tidligere uddannelse, som f.eks. social- og sundhedsassistent eller anden sundhedsfaglig uddannelse. Du kan med uddannelsen varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område.

Prisen for en fuld akademiuddannelse: Mellem 50.000 og 80.000 kr. 

Hvert modul betales for sig, og den samlede pris afhænger af de valgte moduler. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelsen.

Du kan se mere om de forskellige muligheder for økonomisk støtte på UCL's hjemmeside.