UDBUD OG EVALUERING

Kvalitetsarbejdet vedr. efteruddannelse tager afsæt i SOSU FVH's overordnede mål for kvalitet samt ministeriets forventninger og krav til AMU-udbydere.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om åben uddannelse. Skolen er godkendt til at udbyde uddannelser inden for følgende fælles kompetencebeskrivelser (FKB):

· Nr. 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge

· Nr. 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

· Nr. 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

· Nr. 2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Endvidere er skolen godkendt til at udbyde:

· Nr. 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU

Deltagere på AMU-forløb skal evaluere deres forløb. Resultaterne fra 2. halvår 2023 og frem kan ses på amukvalitet.dk
Tal fra 1. kvartal 2023 samt 2022 kan ses her:
Vis Kvalitet 1. halvår 2023
Vis Kvalitet 2. halvår 2022
Vis Kvalitet 1. halvår 2022

Samarbejdsaftaler

Vi tror på tætte samarbejdsrelationer både lokalt, nationalt og internationalt. Der er med til at udvikle os mht. efteruddannelsestilbud og med til at styrke vidensdeling på tværs af organisationer og medarbejdere. Samtidig er det med til at støtte op om en høj grad af professionel opgaveløsning. 

Nationalt er skolen er en del af et samarbejde indgået mellem Danske SOSU-skoler, B-SOSU, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne mhp. at sikre et godt og tillidsskabende samarbejde på AMU-området efter gældende lovgivning udbyderne imellem gennem et Code of Conduct.

Regionalt har skolen sammen med de øvrige SOSU-skoler i Region Midt og Region Nord indgået en samarbejdsaftale på efter- og videreuddannelsesområdet mhp. at styrke skolernes mulighed for at imødekomme arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling inden for skolernes brancheområder.

Vil du vide mere om hvilke samarbejdsaftaler, vi er en del af, kan du læse vores udbudspolitik ovenfor, hvor det står nærmere beskrevet.

Udliciteringsaftaler

 SOSU FVH har pt. ingen udliciteringsaftaler.

Udlægningsaftaler

SOSU FVH har i perioden 26. oktober - 19. januar 2023 lånt fagene 47215 ”Opstillinger og layout i tekst” og 47217 ”Indskrivning og formatering af mindre tekster” hos AMU Syd Kolding.

SOSU FVH har i perioden 8. august - 12. oktober 2022 indgået en udlægningsaftale med IBC Kurser og Konsulenthus i Kolding om faget 47941: "Didaktik og læring i pædagogisk arbejde".

AMU Syd Kolding har i perioden 1. marts - 31. maj 2022 til SOSU FVH udlånt fagene 47215 og 47217: "Opstillinger og layout i tekst" og "Indskrivning og formatering af mindre tekster".

SOSU FVH har i perioden 21. april - 9. juni 2022 indgået en udlægningsaftale med IBC Kurser og Konsulenthus i Kolding om faget 47941: "Didaktik og læring i pædagogisk arbejde".

SOSU FVH har i perioden 23. marts - 1. april 2022 indgået en udlægningsaftale med Hansenberg i Kolding om faget 47263: "Fysisk genoptræning af borgere/patienter".

SOSU FVH har i perioden 11. september - 31. december 2021 indgået en udlægningsaftale med IBC Kurser og Konsulenthus i Kolding om faget 47941: "Didaktik og læring i pædagogisk arbejde". 

SOSU FVH har i perioden 20.03.2023 til 24.03.2023 udlånt faget 47263 ”Fysisk genoptræning af borgere/patienter” til Hansenberg, Kolding.

SOSU FVH har i perioden 02.01.2023 til 31.07.2023 udlånt faget 47941 ”Didaktik og læring i pædagogisk arbejde” til IBC Kurser og Konsulenthus, Kolding.