PRAKTISKE OPLYSNINGER

Her på siden har vi samlet information af mere praktisk karakter til både arbejdsgiver og til dig, som har tilmeldt dig en efteruddannelse hos os eller har planer om at gøre det.  

 

Vi tilbyder at arrangere andre forløb, som dækker netop din organisations ønsker og behov. Det kan være inden for emner som medicinhåndtering, dysfagi, konflikthåndtering eller noget helt andet.

Temadage
Vi laver oftest temadage om aktuelle emner, hvor vi tilbyder nyeste viden og mulighed for drøftelse med kollegaer fra praksis. Hvis du har en idé til en temadag, så kontakt os endelig.

Særligt tilrettelagt forløb
Vi laver gerne særligt tilrettelagte forløb, som er til organisationer, der har brug for undervisning i et særligt emne. Undervisningen er på timebasis og indholdet tilrettelægges ud fra jeres ønsker og behov. 

Timetal og indhold aftales og planlægges efter behov. Antallet af deltagere kan være få eller mange. Undervisningen kan foregå på vores skole eller på arbejdspladsen.

Vi udsteder bevis til deltagerne.

Prisen afhænger af varighed og indhold og der vil i denne forbindelse ikke være mulighed for at søge VEU-godtgørelse.

Tilmelding og optagelse
Tilmelding til et AMU-forløb sker på vores hjemmeside med aktuelle efteruddannelsesforløb. Her viderestilles du automatisk til voksenuddannelse.dk, hvor alle landets AMU-forløb kan findes. Det er også her, du kan se, om der er ledige pladser på forløbet. Tilmelding sker efter “først til mølle”-princippet under forudsætning af, at du har de faglige forudsætninger. Er der ikke plads på det ønskede forløb, kan du komme på venteliste. I så fald skal du kontakte os direkte ved at ringe eller skrive en mail.

Velkomstbrev i e-boks
Du modtager et velkomstbrev i din e-boks ca. 14 dage før din første dag på det forløb, du har tilmeldt dig, hvor du vil modtage information af mere praktisk karakter.

Undervisningen
SOSU FVH har fagligt dygtige og engagerede undervisere, som har mange års erfaring med undervisning på efteruddannelser. De ved, at nogle elsker at komme på efteruddannelse, hvor andre af forskellige årsager kan være mere forbeholdne. Det betyder, at vores undervisere står med armene åbne for at tage imod dig og give dig en god oplevelse, hvor du får et fagligt løft.

Skolens parkeringsforhold
Når du modtager dit velkomstbrev vil det af brevet fremgå, hvordan parkeringsforholdene er på den afdeling, du skal på efteruddannelse på.

Skolens regler for rygning
Der er røgfri skoletid på SOSU FVH. Det betyder, at alle former for tobak og tobakslignende produkter (cigaretter, e-cigaretter, snus, tyggetobak, nikotinposer, skrå mm.) ikke må anvendes, mens du deltager på skolens efteruddannelser eller andre forløb.
Det er tilladt at benytte nikotintyggegummi eller nikotinplaster, hvis dette gør det muligt for en ryger at overholde den røgfri skoletid.

Sygdom
Hvis du bliver syg i løbet af dit AMU-forløb hos os, er det vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked. Skolen behøver kun få besked, hvis du er syg den første dag på efteruddannelsen.

Afbud, afmelding og udeblivelse
Ved afmelding til efteruddannelsen skal det ske senest én uge før opstart. Sker det senere end dette, opkræves arbejdsgiver et beløb på:
2.500 kr. for forløb over 37 timer
1.500 kr. for forløb på 37 timer eller mindre

Ved udeblivelse fra efteruddannelsen på den første dag, opkræves arbejdsgiver et beløb på:
3.500 kr. for forløb over 37 timer
2.500 kr. for forløb på 37 timer eller mindre

Helt frem til efteruddannelsens opstart har arbejdsgiver mulighed for at erstatte en deltager med en anden.

Kan arbejdsgiver dokumentere, at udeblivelse eller framelding skyldes sygdom eller nyt arbejde, skal dette ske skriftligt, senest dagen før opstart på efteruddannelsesforløbet, til uddannelsessekretæren (se kontaktinfo øverst på siden).