ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) 


Om du er faglært eller ufaglært, så er AMU måske lige noget for dig. Vores engagerede undervisere er klar til at give dig et både praktisk og teoretisk AMU-forløb, som du kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. 

Alle AMU-forløb er kompetencegivende, og nogle af dem kan være meritgivende til uddannelserne: 
Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedshjælper
Pædagogisk assistent

Arbejdsmarkedsuddannelserne – i daglig tale forkortet AMU – er for dig der ønsker at tilegne dig kvalifikationer og kompetencer, som du kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.

De fleste AMU-forløb er gratis for dig, der har en erhvervsuddannelse eller er ufaglært.

AMU består af kortere uddannelser, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov.

Vi tilbyder forskellige uddannelsestyper og ordninger, som kan hjælpe dig, der er ledig, med at blive afklaret med, om en omsorgs- og sundhedskarriere er noget for dig. Uanset om du vælger korte jobrettede AMU-forløb, erhvervsuddannelser eller fx forberedende voksenuddannelse (FVU), så er én ting helt sikkert. Vores forskellige ordninger understøtter arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft. De styrker dine jobmuligheder som ledig og så har vores samfund brug for dig.

Hvis du er interesseret i et efteruddannelsesforløb hos os, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også kontakte dit jobcenter eller se mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Det er din a-kasse, der godkender dit uddannelsesforløb, og du modtager dagpenge, mens du er på efteruddannelse.

AMU er målrettet ufaglærte og faglærte, der har behov for uddannelse for at vedligeholde og/eller videreudvikle deres kompetencer i praksis. Personer med en videregående uddannelse kan også deltage i AMU, men de skal betale fuld deltagerbetaling.

AMU-kurser er som hovedregel gratis for faglærte og ufaglærte. På ganske få forløb kan der være tale om en lille deltagerbetaling pr. deltager pr. dag.

Der betales fuld pris for deltagere, som har en uddannelse på et højere niveau end erhvervsskole.

Voksen- og Efterudannelse (VEU)
En virksomhed kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud til deltagere på AMU-kurser, såfremt de får fuld løn under kurset. VEU-godtgørelsen svarer til 100% af højeste dagpengesats for en fuldtidsansat medarbejder.
Der kan ikke søges VEU-godtgørelse til deltagere med højere uddannelse end på erhvervsskole-niveau.

Det blev pr. 1. januar 2020 ved lov indført, at alle AMU-uddannelser skal afsluttes med en prøve. Prøven afholdes så vidt muligt på forløbets sidste dag, medmindre der informeres om andet på uddannelsens første dag. For at opnå AMU-bevis skal prøven være bestået. Ved ikke-bestået prøve, er der mulighed for at gå til omprøve eller at få udstedt et deltagerbevis.