Fagligt fokus

Social- og sundhedsskolen Fredericia- Vejle-Horsens har en ambition om, at skolens elever skal blive så dygtige som muligt. Derfor tilbydes en række muligheder for faglig fordybelse på skolens afdelinger i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding.


SOSU Skills er en konkurrence for social- og sundhedsassistentelever under 25 år. Konkurrencen er en chance for at vise fagligheden i SOSU-faget. Til mesterskaberne dyster eleverne i hold af to. Det hele foregår på en scene som et meget virkelighedsnært skuespil. SOSU Skills finder sted hvert år og er en god lejlighed til at vise faget frem for omverdenen.

Næste DM i SKILLS finder sted i februar 2023.

Skolens studiecafe er et tilbud til de elever i praktikken eller på en skoleperiode, som har faglige eller sproglige udfordringer. Det kan f.eks. være udfordringer med skriftlige formuleringer, mundtlige fremlæggelser eller udfordringer med at koble teori og praksis.

Studiecafeen foregår på alle skolens afdelinger i Fredericia, Vejle og Horsens hver torsdag fra kl. 14-15.30.

Eleven tilmelder sig studiecafeen ved en af skolens tovholdere for studiecafeen, kontaktlæreren eller en af skolens uddannelsesvejledere. Når eleven er tilmeldt studiecafeen, er der mødepligt.
Du kan for mere viden om studiecafeen ved henvendelse til en af skolens uddannelsesvejledere eller tovholdere for studiecafeen.

På skolens afdelinger i Horsens, vejle og Fredericia er der et bibliotek, hvor du kan låne fagbøger og skønlitteratur, og få hjælp til litteratursøgning og meget andet af en bibliotekar.

På skolens afdeling i Kolding er der besøg af en bibliotekar med faste mellemrum.

Se mere om bibliotekerne her

Test tekst