Fokus på velfærdsteknologi

VELFÆRDSTEKNOLOGI er i stigende grad en del af vores alle sammens hverdag, og teknologien implementeres både i hjemmeplejen og på diverse institutioner. Det har stor betydning for dig som omsorgs-/plejemedarbejder og derfor integreres velfærdsteknologi på et højt fagligt niveau i din uddannelse hos os, så du kan vejlede borgerne på den bedst mulige måde.

Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er en del af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, ét af i alt 10 centre, som skal bidrage til, at elever på erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling og dermed matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked. Læs mere om velfærdsteknologi her